Seminarul științifico-practic: Asistența psihopedagogică și logopedică a copiilor cu dizabilitate auditivă

Astăzi, 25 februarie 2022, Catedra Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății Psihologie și Psihopedagogie specială, a UPS ,,Ion Creangă”, a desfășurat seminarul științifico-practic: Asistența psihopedagogică și logopedică a copiilor cu dizabilitate auditivă.

La eveniment au fost invitați Virginia RUSNAC, dr.psih. conf. univ., Director CRAP pe lângă MEC al RM; Ruslan LOPATIUC, Președintele Asociatiei Surzilor din Republica Moldova; Natalia BABICI, Prim Vice-președinte al Asociatiei Surzilor din Republica Moldova, translator mimico-gestual; Larisa MELINTEANU, Director IET nr. 167 pentru copii cu dizabilitate auditivă; Angela ȘINCOVICI, Șef SAP Ialoveni; Nina RUSU, psihopedagog special/logoped, grad didactic I; Liudmila IAGUȘEVSCHI, directorul Grădiniţei – creşă nr.6 ,,Luceafărul” or. Rişcani, logoped.

Printre subiectele abordate în discuție:

• Priorități și practici în incluziunea educațională a copiilor cu dizabilitate auditivă;

• Rolul serviciilor de asistență psihopedagogică în asistența și asigurarea serviciilor de suport copiilor cu dizabilitate auditivă;

• Incluziunea educațională a copiilor cu deficiențe de auz de vârsta preșcolară;

Formarea comunicării verbale și a deprinderilor de percepție auditivă la elevii cu dizabilitate auditivă din școala specială nr.12.

• Strategii ale intervenției recuperativ complexe a copilului cu dizabilitatea auditivă;

• Metode de asistență logopedică a copiilor cu dizabilitate auditivă online.

Seminarul online a întrunit peste 120 participanți: cadre didactice de sprijin, logopezi, specialiști din SAP, masteranzi, studenți, care au apreciat inițiativa desfășurării seminarului și au calificat informația expusă ca fiind foarte necesară în activitatea din domeniu.

Loading