Seminar instructiv „Drepturi și garanții la locul de muncă” – relatări și concluzii

Gradul de angajare în câmpul muncii al absolvenților UPSC reprezintă un indicator major de performanță a activității și imaginii Universității în mediul educațional, economic, sociocultural.

Direcția Studenți, Consiliere și Ghidare în Carieră în colaborare cu Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Federația Sindicală a Educației și Științei a organizat o serie de seminare informative, pe data de 15 și 16 februarie 2022, pentru studenții absolvenți ai UPSC.

Invitatul evenimentelor a fost președintele FSEȘ, Ghenadie Donos. Formatorii sesiunilor de informare au fost: Lilia Franț, șef Departament organizare, educație și instruire, CNSM și Eugen Covrig, șef Departament juridic, CNSM.

Seminarele organizate au avut drept scop: cunoașterea drepturilor, responsabilităților și garanțiilor sociale ale tinerilor specialiști din domeniul educației și creșterea numărului de angajați în domeniul educațional.

În timpul sesiunilor de informare au fost au elucidate următoarele aspecte:

  • Date statistice privind inserția pe piața muncii a tinerilor specialiști;
  • Beneficiile angajării în urma repartizării în câmpul muncii, conform ofertei MEC;
  • Prezentarea actelor normative obligatorii privind angajarea în câmpul muncii: contract individual de muncă, contract colectiv de muncă, convenții naționale și ramurale etc.;
  • Identificarea drepturilor și garanțiilor de bază a salariatului în domeniul educației;
  • Determinarea rolului parteneriatului social „angajator – salariat”.

Studenții absolvenți ai instituției au participat activ pe parcursul seminarelor, au adresat întrebări de clarificare a etapelor de angajare și dobândirii statutului de tânăr specialist, beneficiar al îndemnizațiilor preconizate de MEC pentru primii 3 ani după angajare.

Aducem mulțumiri decanatelor facultăților, reprezentanței studențești pentru implicare în organizarea seminarelor!

 339 – vizualizări în total,  1 – astăzi