Pedagogii aleg nanoînvățarea, ei preferă UPSC!

Astăzi, s-a desfășurat cea de-a treia la număr ședință din acest an universitar a Laboratorului National de Pedagogie ,,Comunicare. Interpretare. Performanță didactică”, pe care-l organizează profesorul universitar, doctorul habilitat Adrian Ghicov, șeful Catedrei de limba și literatura română.

Activitățile se țin în CLASA PEDAGOGULUI DE PERFORMANȚĂ și au ca finalitate majoră abilitarea curriculară a profesorilor pe subiecte de actualitate didactică, filologică și pedagogică în aria competențelor profesionale.

Bunăoară, în formarea de astăzi, cei 43 de profesori înscriși la curs au beneficiat de consultanță metodologică vizând conceptualizarea, realizarea și prezentarea Probei practice, a Interviului de competență profesională și a Studiului de caz în contextul atestării la gradele didactice. Formabilii au intrat în posesia informațiilor valoroase despre principiile de elaborare a materialelor scripturale prin care își pot disemina experiența de referință ca practică de succes. De asemenea, aceștia au simulat construcția părților componente ale produselor curriculare personalizate, ca expresie praxiologică a experienței la clasă.

Cu încheierea celui de al treilea webinar, îl conceptualizăm deja pe al patrulea. Urmează abordări distincte a fiecărei competențe curriculare specifice, în funcție de treaptă, clasă și strategie. Pregătirea didactică a pedagogilor care aleg nanoînvățarea. Cu reale perspective pentru studii atractive de masterat și doctorat.

Doritorii de a se înscrie pentru participare la următoarele ședințe ale laboratorului se pot adresa la Centrul de Formare Continuă al UPSC și la Catedra de limba și literatura română.

Înainte mult mai este! Pentru că la UPSC investim în excelență și modelăm experiențe de învățare cu statut de unicat!

Loading