Colecția vestimentară „Istorii urbane” – colaboarare a studenților Facultății de Arte Plastice și Design cu studenții Colegiului de Arte Plastice „V. Postoikin” din or. Bender

Azi, în data de 11 decembrie 2021, studenți și profesori ai Facultății de Arte Plastice și Design, programul de studii Modă – design vestimentar, în colaborare cu studenții Colegiului de Arte Plastice „V. Postoikin” din Bender au prezentat Colecția vestimentară „Istorii urbane”. Festivitatea s-a desfășurat în incinta CNIDE „Clasa Viitorului” a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Surse de inspirație pentru acest proiect au servit istoriile, chipul, imaginea, căldura, sufletul orașului vechi Chișinău și Bender. În același timp, studenții s-au inspirat  din arhitectura orașului neoromânesc cunoscută și ca neobrâncovenească – stil specific românesc apărut la sfârșitul sec. XIX în cadrul Art Nouvea. Au fost create mai multe look-uri vestimentare cu chipuri ale străzilor, geamurilor, balcoanelor, ușilor cu ornamente forjate, elemente arhitecturale, stilizate într-un concept comun „Istorii urbane”, interpretate în colecția de design vestimentar.

În clucrările Colecției s-au folosit diverse tehnici interpretate manual de studenții Colegiului de Arte Plastice „V. Postoikin” din Bender precum batik, împâslirea, colaj care, au fost îmbinate și încorporate în cadrul costumelor vestimentare de studenții Facultății de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Aceaste lucrări vestimentare sunt o dovadă incontestabilă de lucru productiv în echipă a studenților și profesorilor din două instituții partenere de învățământ artistic. Pentru munca lor cu dăruire și inspirație, participaanții s-au învrednicit de Diplome.

Conducători artistici ai colecției: Eugen REABENCHI, Natalia SAJIN, Natalia IAMPOLISCKAIA, Mila GREKUL, coordonator al proiectului – Ana SIMAC, decanul Facultății. De asemenea, în cadrul festivității de prezentare a Colecției vestimentare „Iostorii Urbane” au participat reprezentanți ai instituțiilor partenere și, desigur, Rectorul UPSC, dna Alexandra BARBĂNEAGRĂ care, au apreciat lucrările inedite.

Evenimentul  face parte din etapa a 2-a de dezvoltare a Platformei „Cultură”, desfășurat în cadrul programului „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului „Cultura promovării orașelor în Republica Moldova prin intermediul artei și mitopoeticii”.

Activitatea a fost mediatizată pe posturile naționale de televiziune. Un scurt repoprtaj prezentat la TV Moldova 1 poate fi văzut aici: https://www.youtube.com/watch?v=vABcBSlOHHg

 273 – vizualizări în total,  1 – astăzi