UPSC pledează pentru sprijin, solidaritate, empatie și incluziune socială a persoanelor cu disabilități

3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Anual, Catedra Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății Psihologie și Psihopedagogie Specială a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, vine să sensibilizeze opinia publică în semn de sprijin și solidaritate cu persoanele cu dizabilități.

Semnificația acestei zile reprezintă un prilej de sensibilizare a societății în vederea eliminării stereotipurilor negative și a prejudecăților în raport cu aceste persoane. În viața de zi cu zi, persoanele cu dizabilități se confruntă cu multiple obstacole, dar aceasta nu îi împiedică să realizeze fapte frumoase, acțiuni demne de urmat.

Doar prin eforturile conjugate și colaborare a întregii societăți, persoanele cu dizabilități se vor bucura de toate drepturile omului și libertățile fundamentale ce constituie un aspect primordial pentru demnitatea lor inerentă.

Pentru a sensibiliza opinia publică în vederea respectării drepturilor persoanelor cu disabilități, studenții Facultății de Psihologie și Psihopedagogie Speacială, UPSC, au elaborat un video care poate fi urmărit aici: https://www.youtube.com/watch?v=9nrCMSRn3oo

Unicul handicap în viață este atitudinea nepotrivită.

__________________

La nivel mondial, 3 decembrie este proclamată Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități de Adunarea Generală a ONU începând cu 1992, prin rezoluţia 47/3, pentru a promova o mai bună înțelegere a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.

În Republica Moldova, cadrul legal pentru promovarea și protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități a fost creat prin LEGEA Nr. 60 din 30.03.2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.