Prilej de bucurie și mândrie pentru UPSC

Prin DECIZIA Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calitătii in Educație și Cercetare nr. 5 din 26 noiembrie 2021 cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar in conformitate cu pct. 9, alin. 6), lit. c) al Regulamentului de organizare și funcționare a Agentiei Naționale de Asigurare a Calitătii în Educație și Cercetare (HG 20112018) și prevederile Metodologiei de confirmare a titlurilor stiințifico-didactice în învățământul superior (HG 20912020), în temeiul demersurilor Senatelor instituțiilor de învățământ superior și a recomandărilor Comisiilor de experți, validate prin decizia Comisiei de profil în cercetare si inovare din 23.11.2021, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calitătii in Educație și Cercetare a DECIS confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar Dnei OLARESCU Valentina, profesor universitar în 03 Științe sociale, jurnalism și relații publice / 031 Științe sociale și comportamentale, conferit de către Senatul Universității Pedagogice de Stat „lon Creangă” din Chișinău la data de 30 septembrie 2021.

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 5 din 26 noiembrie 2021 aici.

Prin DECIZIA Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 6 din 26 noiembrie 2O2l cu privire la confirmarea titlurilor științifico-didactice de conferentiar universitar in conformitate cu pct. 9, alin. 6), lit. c) al Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Asigurare a Calitătii în Educație și Cercetare (HG 20112018) și prevederile Metodologiei de confirmare a titlurilor științifico-didactice în învățământul superior (HG 20912020), în temeiul recomandărilor senatelor instituțiilor de învățământ superior și ale propunerilor Comisiilor de experți, validate prin decizia Comisiei de profil în cercetare și inovare din 23.11.2021, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a DECIS confirmarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar Dnei POPESCU Maria, conferențiar universitar în 01 Educație / 011 Științe ale educației, conferit de către Senatul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău la data de 24 iunie 2021.

Decizia Consiliului de conducere al ANACEC nr. 6 din 26 noiembrie 2021 aici.

Administrația Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău exprimă sincere felicitări Dnei profesor universitar OLARESCU Valentina și Dnei conferențiar universitar POPESCU Maria pentru titlurile științifico-didactice confirmate.

Vă dorim, Stimate Doamne, realizări frumoase în continuare și să Vă bucurați de noi ascensiuni!