Salonul literar: „Literatura contemporană pentru copii și despre copii” – colaborare UPS „Ion Creangă” din Chișinău și Universitatea Națională de Cercetare „N.I. Lobachevsky” din Nijni Novgorod, Rusia

În baza acordului de colaborare al UPSC cu Universitatea Națională de Cercetare „N.I. Lobachevsky” din Nijni Novgorod, Rusia, pe 25 noiembrie 2021 s-a desfășurat Salonul literar cu genericul „LITERATURA CONTEMPORANĂ PENTRU COPII ȘI DESPRE COPII”.

Evenimentul a fost organizat în comun de Facultatea de Filologie și Istorie a UPS „I. Creangă” din Chișinău și Universitatea Națională de Cercetare „N.I. Lobachevsky” din Nijni Novgorod, Rusia, împreună cu organizația non-profit pentru dezvoltarea culturii și educației „Centrul Sheremetev”. Salonul literar, desfășurat online, a întrunit peste 200 de participanți.

Cu un cuvânt de salut s-a adresat participanților Gabriella TOPOR, decanul Facultății de Filologie, #UPSC și A.V. Kneazev, prorectorul pentru activitatea didactică a Universitatea Națională de Cercetare „N.I. Lobachevsky” din Nijni Novgorod.

Gabriela TOPOR a menționat despre importanța evenimentului și rolul renumiților scriitori pentru copii din Moldova S. VANGHELI și Gr. VIERU în formarea personalității copilului.

Programul Salonului literar a fost divers: a avut loc întâlnirea cu scriitorii celebri pentru copii – I. JUKOV, V. AVCENKO, precum și V. LEBEDEVA, redactorul vestitei edituri Literatura pentru copii.

În cadrul seminarului „Problema „Copilul și internetul” în literatura modernă”, împreună cu colegii de la Catedra de Literatură Rusă a Universității de Stat „N.I. Lobachevsky” din Nijni Novgorod O.S. SUHIH, E.V. BOLNOVA, I.S. YUHNOVA, a luat cuvântul și Jana GRECU, dr., conf. univ. de la Catedra Filologie engleză, UPSC, care a prezentat numeroșilor ascultători propriile creații, basmele pentru copiii de vârsta preșcolară, și proiectul Terapia basmului, care este un proiect de succes.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate elaborările metodice pentru 3 lecții cu tema „Prezența jocului pe calculator într-o operă literară”.

Interesant a decurs și discuția „Cum ar trebui să fie literatura pentru adolescenți?”. Moderatorii acestei activități au fost I. ȚVIC, dr. conf. de la Catedra Limbă și comunicare, Facultatea Filologie și Istorie, UPSC și I.S. YUHNOVA, dr. hab. în filologie, prof. univ. la Catedra de Literatura rusă a Universității de Stat „N.I. Lobachevsky”.

În cadrul discuției au participat: cu prezentarea „Potențialul educațional al genului literar fantasy pentru cultura modernă a adolescenților” Anna MAKOVEI, masteranda Facultății de Filologie și Istorie, profesoară la LT „A.S Pușkin” din Chișinău; cu reflecții despre preferințele literare ale elevilor sec. XXI Mary MANUKYAN, absolventa masteratului Educație lingvistică și comunicare interculturală din cadrul facultății de Filologie și Istorie, actualmente profesoară de limba și literatura rusă la LT Chiril și Metodie; cu o trecere în revistă a direcțiilor de dezvoltare ale literaturii contemporane pentru copii Vladimir NOVICOV, studentul an. IV, programul de studii Limba și literatura rusă și limba engleză al Facultății de Filologie și Istorie a UPS „Ion Creangă”.

În final, a fost menționat că copiii și adolescenții zilelor noastre continuă să fie interesați de cărți și să le citească. Cu toate acestea, autorii de literatură pentru și despre copii, precum și profesorii, trebuie să țină cont de preferințele tinerilor cititorilor, de schimbările istorice și socioculturale, astfel încât interesul pentru lectură să nu dispară și să rămână constant, iar cartea și în continuare să fie un prieten fidel al tinerilor.

Loading