UPSC promovează respectarea drepturilor copiilor și respinge orice formă de abuz a acestora

Ziua de 20 noiembrie este un prilej în plus pentru a accentua importanța respectării drepturilor copiilor prin acordarea acestora atenția și sprijinul necesar despre care este stipulat în Convenția cu privire la Drepturile copiilor pe care, Republica Moldova a ratificat-o în anul 1993 și de atunci și-a atribuit angajamentul de a schimba vieţile copiilor prin protejarea și promovarea drepturilor lor.


Pornind de la preambulul Declarației Drepturilor Copilului emise de UNICEF: „Omenirea este datoare sa ofere copiilor ce este mai bun din ce are de oferit”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, în programe de studii, dar și în cadrul activităților extracurriculare, promovează respectarea drepturilor copiilor. Așadar, în vederea îndeplinirii acestui deziderat, UPSC desfășoară mese rotunde, proiecte sociale, activități de informare și sensibilizare a studenților – viitori pedagogi și viitori părinți pentru a accentua rolul primordial pe care-l avem cu toții în protecția drepturilor copilului.


Și, în acest context, continuăm să tragem alarma asupra aplicării oricărei forme de abuz asupra copiilor.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului, cel mai ratificat tratat internațional privind drepturile omului din istorie, este promisiunea lumii față de copiii de pretutindeni. 

___________________

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului se sărbătorește la 20 noiembrie, aceasta fiind ziua în care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat Declarația Drepturilor Copilului în anul 1959 și Convenția cu privire la Drepturile Copilului în anul 1989.

Republica Moldova a ratificat în 1993 Convenția cu privire la Drepturile Copilului.

 444 – vizualizări în total,  1 – astăzi