UPSC extinde mobilitatea academică: Acord de colaborare între UPSC și ULIM

În data de 18 noiembrie 2021, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, reprezentată de Doamna Rector, conf. univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ și Universitatea Liberă Internațională din Moldova, reprezentată de Domnul Rector, conf. univ., dr. Ilian GALBEN au semnat un acord de colaborare pentru organizarea mobilității academice între studenţi și cadrele didactice.

Documentul prevede:

  • organizarea mobilităţilor academice între studenţi, cadre didactice în scopul realizării activităţilor de instruire şi cercetare, participare la programe de formare iniţială şi continuă;
  • realizarea schimburilor de date ştiinţifice şi publicaţii emise de ambele instituţii, literatură ştiinţifică şi metodică;
  • organizarea în parteneriat a programelor de studii la toate ciclurile de instruire licenţă, maşter, doctorat, conducerii în colaborare a tezelor de doctorat etc.
  • efectuarea recenziilor reciproce a materialelor propuse pentru publicare, a tezelor de licenţă, master şi doctor.

 374 – vizualizări în total,  1 – astăzi