Bilanț selecție burse academice Erasmus+ la universitatea Valahia din Târgoviște, România și la Universitatea din Nis, Serbia

Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor a UPS „Ion Creangă” din Chișinău anunță rezultatele procesului de selecție a dosarelor pentru burse de studii pentru studenți, burse de predare și burse de formare pentru cadre academice, non-academice și de conducere Erasmus+ la Universitatea Valahia din Târgoviște, România și Universitatea din Nis, Serbia.

În perioada 22.10 – 07.11.2021, în cadrul UPSC s-a desfășurat procesul de depunere a dosarelor de candidatură pentru 2 burse de studii (3 luni) la Universitatea Valahia din Târgoviște, România; 2 burse de studii (5 luni), 2 burse de predare pentru cadre academice (5 zile, cel puțin 8 ore de predare) și 2 burse de formare pentru cadre academice, non-academice și de conducere (5 zile) la universitatea din Nis, Serbia, pentru semestrul II al anului academic 2021-2022. Au fost depuse în total 12 dosare, dintre care 10 eligibile și 2 neeligibile.

 Au fost selectați candidații:

Universitatea Valahia din Târgoviște, România

Burse de studii

  • Stroici Diana, Licență, Facultatea Filologie și Istorie;
  • Puiu Maria, Licență, Facultatea Filologie și Istorie.

Universitatea din Nis, Serbia

Burse de studii

  • Anastasia Vovc, Licență, Facultatea Arte Plastice și Design;
  • Adriana Gușan, Licență, Facultatea Arte Plastice și Design.

Burse de predare

  • Sergiu Musteață, conf. univ., dr. hab., Facultatea Filologie și Istorie.

Burse de formare

  • Tatiana Petcu, Specialist Principal, Secția Relații Internaționale și Managementul Proiectelor;
  • Lilia Petriciuc, lect. univ., dr., Facultatea Limbi și Literaturi Străine.

Mulțumim tuturor participanților, felicitări sincere câștigătorilor, dorindu-le să-și realizeze mobilitatea Erasmus+ și să ne reprezinte universitatea cu demnitate.

Invităm candidații din lista de rezervă și pe toți doritorii să urmărească site-ul web al #UPSC și pagina web a Secției Relații Internaționale și Managementul Proiectelor pentru informații referitoare la bursele Erasmus+.

Loading