„Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale” – relatări și concluzii

Astăzi, 17 noiembrie a avut loc Conferința științifică națională cu participare internațională cu genericul: „Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”. Activitatea în format online a fost organizată în cadrul Proiectului “Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale”, cifrul proiectului: 20.80009.0807.45, din Programul de Stat 2020-2023, Proiectarea Strategică IV. Provocări societale, administrat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova.

Nume de mare anvergură și-au prezentat discursurile și rezultatele cercetărilor sale precum:

  • Larisa CUZNEȚOV, dr. hab., profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
  • Dorin OPRIȘ, dr., conf. univ., Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, România;
  • Olga RAILEANU, dr., conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
  • Carolina CALARAȘ, dr., conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău;
  • SANDULEAC SERGIU, dr., conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău.

Alți 13 cercetători în domeniu și-au prezentat articolele și comunicările în cadrul atelierelor conferinței așa încât toți cei 60 de particpanți au manifestat interes și s-au implicat activ.

Tematicele abordate au vizat: Perspective de reconceptualizare a profesionalizării cadrelor didactice în procesul formării inițiale prin optica analizei dimensiunilor comportamentului epistemic competent al cadrului didactic universitar și importanța autorității sale pedagogice; Unele aspecte interdisciplinare privind dezvoltarea personală a studenților pedagogi; Factori și condiții în dezvoltarea gândirii științifice la pedagogi prin prisma eficientizării procesului educațional; Transdisciplinaritatea- noutate şi implementare în treapta primară prin intermediul proiectelor transnaționale, etc.

Aducem sincere mulțumiri organziatorilor, participanților și întregii comunități științifice pentru implicare, interes și rezultate remarcabile.

Loading