Mobilitate academică a studenților Facultății de Arte Plastice și Design la Universitatea Pedagogică „K. Ușinski” din Odessa

În perioada 29-30 octombrie 2021, masteranzii Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” au efectuat o vizită de studiu  în cadrul mobilității academice la Universitatea Națională Pedagogică „K. D. Uşinskii” din Odessa, Ucraina.

Mobilitatea academică s-a desfășurat în baza acordului de Cooperare Interuniversitară dintre Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea Națională Pedagogică “K. D. Uşinskii” din Odessa, Ucraina (semnat la data de 27.03.2017),  exprimând dorinţa comună de a îmbunătăţi şi consolida colaborarea bilaterală în domeniul educațional şi artistic.

În acest context, masteranzii Facultății Arte Plastice și Design: Luchianțeva Nina-Corina (programul de studiu Pedagogia artelor plastice) și Ciobanu Anastasia  (programul de studiu Design grafic) au vizitat atelierele de pictură şi grafică ale Universității Pedagogice “K. D. Uşinskii” din Odessa, au prezentat lucrări realizate pentru cursurile de Desen și Pictură solicitate în mobilitate, au participat în cadrul masterclass-urilor artistice organizate de studenți şi de decanul facultății, Dmitrii Velichko.

De asemenea, masteranzii au fost prezenți în cadrul Seminarului ştiințific cu tematica: „Tendințele artei europene şi specificul regional al dezvoltării şi conservării graficii şi picturii contemporane“.  Ei au vizitat renumite muzee de artă din Odessa în scopul documentării și culegerii de informații inedite pentru realizarea tezei de master.

La sfârșitul vizitei, studenții au rămas impresionați, dar și cu noi idei de colaborare: „Prin intermediul mobilității academice ne valorificăm potențialul artistic, contribuind la fortificarea relațiilor de parteneriat”, afirmă masteranda Nina-Corina Luchianțeva.

Loading