Prilej de bucurie și mândrie pentru UPSC

În baza atribuțiilor legale pe care le deține, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis acreditarea pentru o perioadă de 5 ani a programelor de studii superioare de master înaintate de Universitatea Pedagogică de Stat „ION CREANGĂ” din Chișinău (UPSC).

Recomandarea finală a comisiei de evaluare externă corespunde prevederilor cadrului legal și a validat rezultatele evaluării pentru următoarele programe de studii:

  • Matematică didactică, master de profesionalizare (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Managementul educational, master de profesionalizare (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Tehnologii informaționale și de comunicare în instruire, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Consiliere și educația familiei, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Logopedie, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Educație integral și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Metodologia educației preșcolare, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Management și consiliere îneducație preșcolară, master de profesionalizare (90 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Didactica învățământului primar, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență;
  • Management și consiliere în învățământul primar, master de profesionalizare (120 credite ECTS), forma de învățământ cu frecvență.

Succese mari, realizări frumoase și noi ascensiuni, UPSC!

 93 – vizualizări în total,  1 – astăzi