Impresii despre Schimbul Intercultural în cadrul programului Erasmus+, Youth Exchange: Cul-eidoscope – Cultural Kaleidoscope

În perioada 24.09 – 03.10.2021 colaboratorii  UPS „Ion Creangă”: Lilia Petriciuc, Tatiana Petcu, Mădălina Bencheci, au participat la un schimb intercultural în cadrul programului Erasmus+, Youth Exchange: Cul-eidoscope – Cultural Kaleidoscope care s-a desfășurat în Abovyan, Armenia. 

Proiectul a urmărit elucidarea diferențelor și similitudinilor dintre culturile diferitor popoare. Cei  50 participanți din  Armenia, Franța, Georgia, Republica Cehă, Liban, Republica Moldova,  România și Ucraina au prezentat diverse tradiții, ritualuri, jocuri din copilărie și povești populare.

Programul a fost unul interactiv și dinamic și a implicat participanții în multiple  genuri de activități care au consolidat dialogul intercultural și a contribuit la ameliorarea competenței de comunicare în limba engleză.

Experiența a fost meritorie și de neuitat. Îndemnăm colegii  și studenții UPS „Ion Creangă” să se implice  activ în asemenea proiecte.