Start excelent în spațiul cunoașterii – eveniment de lansare a programelor de masterat ale Facultății de Filologie și Istorie!

În atenția comunității educaționale din Republica Moldova!

Stimați colegi, distinși profesori!

Astăzi, incinta Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului” a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a găzduit, în format academic mixt, evenimentul de lansare a programelor masterale ale Facultății de Filologie și Istorie pentru anul universitar 2021 – 2022.

Chiar dacă exigențele pandemice au impus rigori distantiale, ținuta științifică și creativitatea metodologică au devansat emoția provocată de pandemie.

Cei peste 100 de masteranzi înscriși la programe exponențiale pentru desăvârșirea competenței lor profesionale au împărtășit bucuria cognitivă și atitudinală de a fi împreună pentru un start excelent în spațiul cunoașterii pentru soluții educaționale la crizele postmodernității.

Astfel, Facultatea de Filologie și Istorie a UPS „Ion Creangă” pune la dispoziție platforme de masterat cu finalități majore în Științe ale educației.

Moderne și utile comunității educaționale, programele de studii la Ciclul II abordează domenii ale cunoașterii precum: Educație lingvistică și comunicare interculturală; Didactica limbii române ca limbă nematernă/străină (coordonator: conf., dr., L. PETRENCO); Didactica limbii ruse ca limbă nematernă/ străină (coordonator: conf., dr., G. TOPOR); Transdisciplinaritate și strategii didactice (coordonator: dr. habilitat, conf. A. GHICOV); Didactica disciplinelor istorice (coordonator: conf., dr., A. LISNIC); Didactica educației civice (coordonator: conf., dr., V. URSU); Educație literară și dialog intercultural ( coordonator: conf., dr., V. ZAHARIA). Dimensiunea epistemică și didactică a cursurilor este asigurată de echipe profesioniste în plan științifico-didactic ale catedrelor: Limbă și comunicare (șefa catedrei: conf., dr., S. DERMENJI); Limba și literatura română (șef catedră: dr., hab., conf., A. GHICOV); Catedra de Istorie și Geografie (șefa catedrei: dr.,conf., L. NOROC).

Prezentă la ceremonie, doamna dr. conf. univ. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, rectorul Universității și lider al comunității academico-pedagogice ,,Ion Creangă”, a precizat importanța dialogului postmodern al tradiției si inovației epistemice în spațiul experiențelor fundamentale de masterat.

Circumscrisă edificator conceptului de creștere spirituală a generațiilor de pedagogi consacrați, Facultatea de Filologie și Istorie și-a motivat astăzi o nouă constelație de lideri în breasla celor care cred cu desăvârșire în ideea de mântuire a umanității prin axiologia cărții pedagogice de referință.

Loading