Organizarea procesului didactic în noul an de studii 2021-2022 la UPS „Ion Creangă” din Chișinău

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va începe noul an de studii cu prezența studenților și a cadrelor didactice în sălile de curs. Decizia vine în conformitate cu Hotărârea nr. 60 din 23 august 2021 a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică (CNESP), Ordinul nr. 1170 din 24.08.2021 și Circulara nr. 04/1-09/4007 din 26 august 2021 a Ministerului Educației și Cercetării cu privire la organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ.

Festivitatea de bun venit dedicate studenților anului I, programată initial pentru 1 septembrie, a fost contramandată, la baza acestei decizii fiind indicațiile CNESP.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță că în noul an de studii 2021-2022 desfășurarea cursurilor la Ciclul I, Licență va începe cu prezența studenților și a cadrelor didactice în auditorii. Cursurile la Ciclul II, Master vor începe în format online.

Universitatea va asigura desfășurarea procesului didactic în condiții de maximă siguranță pentru studenți și profesori, fiind respectate Instrucțiunilșe Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Aviz cu privire la desfășurarea cursurilor în anul de studii 2021-2022 – LICENȚĂ

– studenții anului I, licență, studii cu frecvență, prezența obligatorie, 1 septembrie 2021:

  • Facultatea Filologie și Istorie – bl. 1, CNIDE „Clasa Viitorului”, (str. Ion Creangă 1) – ora 8:00
  • Facultatea Limbi și Literaturi Străine – bl. 1, CNIDE „Clasa Viitorului”, (str. Ion Creangă 1) – ora 9:00
  • Facultatea Științe ale Educației și Informatică – bl. 3, etajul 1, hol, (str. Ion Creangă 1) – ora 8:00
  • Facultatea Psihologie și Psihopedagogie Specială – bl. 2, etajul 3, aula 51, (str. Ion Creangă 1) – ora 8:00
  • Facultatea Arte Plastice și Design – bl. 6 (str. Cornului 10, etajul, 2, hol) – ora 8:00

–  studenții anilor II-IV, licență, studii cu frecvență, prezența obligatorie, 1 septembrie 2021:

  • Cursurile se vor desfășura în baza orarului afișat pe avizierul facultății – 8:00

 –  studenții anului compensator (absolvenți ai școlii medii) prezența obligatory, 1 septembrie:

  • Blocul 2, etajul 1, biroul 15, (str. Ion Creangă 1) –  ora 9:00

Aviz cu privire la desfășurarea cursurilor în anul de studii 2021-2022 – MASTER

Masteranzii anului I,  vineri, 3.09.2021, ora 15:00,  va fi prima întâlnire online după cum urmează: 

Pentru studenții programelor de master, anul II cursurile vor fi online. Urmăriți orarul pe pagina web: https://upsc.md

Aviz cu privire la desfășurarea primei sesiuni în anul de studii 2021-2022 – FRECVENȚĂ REDUSĂ, anul I

Procesul de studii la programele de învățământ cu frecvență redusă
va începe la 5 octombrie 2021, ora 12:00,
Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 1.