Totalurile primului an de activitate a proiectului internațional COMPASS în cadul Universității

La 18 noiembrie 2019 în Universitate  s-au făcut totalurile primului an de activitate a Proiectului COMPASS, „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, susținut financiar de programul european ERASMUS +.

La eveniment a participat rectorul UPSC Nicolae Chicuș, membrii grupului de lucru instituțional pentru implementarea proiectului COMPASS, membrii Consiliului coordonator al Centrului Formare continuă, managerii subdiviziunilor universitare.

Alexandra Barbăneagră, coordonatorul instituțional al proiectului COMPASS, a prezentat rezultatele primului an de activitate. Astfel, s-a remarcat că  în perioada vizată echipa de proiect a desfășurat un șir de activități, dintre care:

 • creat grupul de lucru instituțional pentru implementarea proiectului (s-a realizat: documentarea, informarea grupului de lucru cu actele normative  europene, naționale privind învățarea pe parcursul vieții, întâlniri cu partenerii strategici naționali, mecc privind identificarea problemelor ulll – 6 activități/conferințe, ateliere, mese rotunde  );
 • elaborat planul de activitate a grupului de lucru și planul de diseminare a activităților proiectului compass în UPSC;
 • participat în vizite de studiu privind familiarizarea cu bunele practici și experiențe în ULLL în instituțiile partenere (Danube University of Krems, Austria, IL 3, University of Barcelona, Spain, European University Continuing Education Network, Belgium;
 • organizate evenimente instituționale de lansare, promovare a proiectului COMPAS și de diseminare a activităților realizate – 8 evenimente;
 • elaborat designul paginii web a proiectului COMPASS pe pag. web a Universității pentru schimbul de informații, documente în cadrul comunității academice a instituției;
 • amplasate regulat pe pagina web a universității a informației despre proiect și activitățile desfășurate în cadrul proiectului;
 • promovat proiectul COMPASS în mass-media, site, rețele de socializare etc.
 • elaborate 2 articole în reviste/ziare, 6 informații pe pagini web, rețele sociale privind diseminarea ULLL (Gabriella Topor, membru proiect ULLL, Ana Simac, membru proiect ULLL).
 • diseminat proiectul în cadrul conferințelor, meselor rotunde, întrunirilor. Total – 12 evenimente.
 • realizat studiul privind Identificarea profilului ULLL pe țară:
 • elaborate instrumente de investigație privind analiza de nevoi a beneficiarilor pentru dezvoltarea programelor/cursurilor ULLL;
 • evaluat sistemul instituțional privind integrarea LLL în UPSC;
 • identificat necesarul de echipament pentru dezvoltarea ULLL pe modelul mixt/bleanded learning – Elena Țap, Ion Bulicanu;
 • realizat un concurs de selecție a formatorilor instituționali privind dezvoltareea programelor ULLL la nivel universitar. Total au fost desemnați – 13 câștigători;
 • stabilite domeniile prioritare ale Universității pe LLL;
 • redactată tematica programelor pentru dezvoltare în cadrul instituției.
 • reconceptualizate structurile universitare din perspectiva implementării ULLL la nivel instituțional etc.

Cu alocuțiuni pe marginea prezentării au venit Elena Țap, șef Centru formare continuă, Ion Bulicanu, șef secție FC, Gabriella Topor, decanul Facultății de Filologie și Istorie ș.a.

Loading