Secția Administrare și Gospodărie

Secția Administrare și Gospodărie este o subdiviziune componentă a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, care funcționează în conformitate cu Statutul Universității în vederea asigurării bunei funcționări a blocurilor de studii, a căminelor studențești, a rețelelor termice, precum și mentenanța tuturor bunurilor Universității.

Misiune: Menținerea în stare adecvată a totalității bunurilor cu valoare economică, care aparțin Universității și asupra cărora instituția are drept de administrare, gestionare și mentenanță continuă a acestora.

Contacte:

  • Șeful secției: Tudor Rotaru
  • Adresă: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 1, blocul 4
  • Telefon: (+373) 22 35 83 70
  • Email: sag@upsc.md