Facultatea Arte Plastice și Design

Facultatea de Arte Plastice și Design (în continuare FAPD), fondată în anul 1979, este prima și unica facultate din Republica Moldova care pregătește cadre didactice pentru disciplinele aferente domeniilor artistice.  Fiind un centru al educației artistico-plastice și de cercetare în domeniul artei, FAPD deține astăzi poziția de lider și coordonator în domeniul învățământului artistic din țară, având misiunea  de a pregăti specialiști de înaltă calificare în cadrul unei oferte generoase de programe de studii în domeniile generale Arte plastice și Științe ale educației.

Facultatea își propune dezvoltarea abilităților performative artistice, formarea unei gândiri imaginative și creative, a capacităților de utilizare a tehnicilor clasice, experimentale și alternative, în vederea realizării unor produse artistice novatoare. Studiile la toate nivelele de învățământ superior  –  licență, masterat, doctorat  –  oferă o perspectivă holistică, interdisciplinară asupra diferitor domenii ale artelor vizuale,  o deschidere amplă față de tendințele actuale în creație, comunicare și educație artistică.

Activitatea didactică este susținută de către specialiști care au absolvit instituții prestigioase de învățământ din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Țările Baltice etc., care contribuie la configurarea procesului didactic și al specificului instituțional. Profesorii facultății dețin grade didactice și titluri științifice în domeniul pedagogiei și studiului artelor, realizează permanent formare continuă, fortificând potențialul intelectual și profesional, obținând distincții și titluri de referință: Om emerit, Meritul civic, Maeștri în Arte, membri au Uniunii Artiștilor Plastici (R. Moldova, România etc.).

Studenții FAPD au posibilitatea de a se încadra în diverse programe de mobilitate academică și de creație în instituții din străinătate, de a-și manifesta talentul și creativitatea prin participarea la expoziții, concursuri internaționale, work-shopuri, master classuri, tabere de creație alături de artiști consacrați, specialiști notorii din domeniul artelor și designului.

Cadrele didactice și studenții FAPD au la dispoziție o importantă bază materială pentru activități de creație și instruire artistică.

  • Educație tehnologică / 4 ani
  • Arte plastice / 4 ani
  • Didactica școlară pe trepte și discipline de învățământ (arte plastice, educație tehnologică)
  • Pedagogia vocațională

3 ani de studii cu frecvență;
4 ani de studii cu frecvență redusă

Catedre

În cadrul Catedrei de pictură sunt studiate disciplinele fundamentale, care oferă studenților un suport teoretic și practic pentru studiul interdisciplinar al istoriei și teoriei artelor și tehnicilor picturii. Aceste cursuri orientează activitatea cognitivă și creativă a studenților spre formarea unui sistem coerent de noțiuni teoretice și a unor modalități practice de exprimare artistico-plastică. Studiul culorii completează abilitățile studenților în utilizarea creativă a limbajului plastic.

Practica plein-air, coordonată de Catedra de pictură, este o componentă importantă a procesului de studii, orientată spre dezvoltarea și perfecționarea competențelor în domeniul picturii și desenului. Această practică presupune redarea iluminării în aer liber, spațialității și perspectivei aeriene, reprezentarea formelor reale, nuanțelor de culoare observate direct în natură. Lucrul în plein-air contribuie la formarea gustului artistic și dezvoltă imaginația, competența de analiză conștientă a formelor văzute și a variațiilor cromatice.

Cursurile predate de profesorii catedrei se structurează pe câteva direcții de bază: studiul artelor, discipline grafice și metodologia instruirii pe discipline. Pe lângă disciplinele plastice fundamentale, catedra oferă studenților și modulul psihopedagogic. Disciplinele catedrei propun studenților un profil tematic divers atât teoretic, cât și practic, bazat pe studiul bazelor desenului academic, studiul conotațiilor limbajului plastic, însușirea tehnicilor grafice, a programelor grafice la computer, formarea abilităților didactice.

Misiunea fundamentală a catedrei este să pregătească tineri specialiști în domeniile artelor decorative și designului, capabili să producă un impact artistic semnificativ asupra domeniilor cultural, educațional, industrial și comercial. Disciplinele catedrei asigură formarea competențelor artistice în domeniile: design interior și vestimentar, diverse domenii ale artei decorative și artizanat.

Activitatea didactică este susținută de către specialiști care au absolvit instituții prestigioase de învățământ din Moldova, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Țările Baltice etc., care contribuie la configurarea procesului didactic și al specificului instituțional. Profesorii catedrei dețin grade didactice și titluri științifice în domeniul pedagogiei și studiului artelor, realizează permanent formare continuă, fortificând potențialul intelectual și profesional, obținând distincții și titluri de referință: Om emerit, Meritul civic, Maeștri în Arte, membri au Uniunii Artiștilor Plastici (R. Moldova, România, Europa).

Date de contact

adresă: mun. Chișinău, str. Cornului, nr. 10
tel. (+373) 22 749 383,
email: fapdcreanga@upsc.md, decanat.arte@upsc.md,
web: arte.upsc.md

Administrația facultății

Ana SIMAC
decan, conf. univ., dr.
email: simac.ana@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Cornului, nr. 10, bl. 6
email: fapdcreanga@upsc.md
decanat.arte@upsc.md
tel. (+373) 22 749383  
mob. (+373) 68687743

Ludmila MOISEI
șef de catedră, conf. univ., dr.
email: moisei.ludmila@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău,str. Cornului, nr. 10, bl. 6
email:  catedra.pictura@upsc.md

Ludmila MOKAN-VOZIAN
șef de catedră, conf. univ., dr.
email: mokan-vozian.ludmila@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Cornului, nr. 10, bl. 6
email:  catedra.sagmi@upsc.md

Olimpiada ARBUZ
șef de catedră, conf. univ., dr.
email: arbuz.olimpiada@upsc.md

DATE DE CONTACT
mun. Chișinău, str. Cornului, nr. 10, bl. 6
email:  catedra.ad@upsc.md