Formare Continuă

 

 

 

 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și recalificare profesională, pentru anul de studii 2020 -2021, la următoarele programe de studii:

 • Pedagogie preșcolară
 • Pedagogie în învățământul primar
 • Limba și literatura română
 • Limba și literatura rusă
 • Limba și literatura engleză
 • Limba și literatura franceză
 • Istorie
 • Educație civică/Educație pentru societate
 • Geografie
 • Arte plastice
 • Educație tehnologică
 • Educație muzicală
 • Informatică
 • Matematică
 • Psihopedagogie specială/ Logopedie
 • Modulul Psihopedagogic.
 • Înscrierea se face online prin completarea formularului de înregistrare (accesați AICI).
 • Cursurile se vor realiza pe parcursul unui an de studii (60 credite / 1800 ore) și se vor încheia cu susținerea tezei de calificare/recalificare profesională.
 • Studiile sunt cu plată. Achitarea se efectuează la prezentarea actelor de înscriere. Se acceptă plata în rate.
 • Pentru completarea dosarului solicitanții vor prezenta următoarele acte:
  • Copia buletinului de identitate;
  • Copia diplomei de licență;
  • 2 poze 3x4.
 • Pentru verificarea veridicității copiilor, se vor prezenta și documentele în original.
 • Actele pot fi depuse și la adresa: str. Ion Creangă 1, bloc 4, birou 1. Program de lucru: 8.00 – 17.00.
 • Consultații la telefoanele 022 358 372,  069345133 sau la adresa formare.continua@upsc.md