Rezultatele finale ale Sesiunii suplimentare

Ciclul I (Licență)

învățământ cu frecvență

învățământ cu frecvență redusă

Ciclul II (Master)

Cetățeni străini

Ciclu I (licență) – învățământ cu frecvență

Ciclu I (licență) – învățământ cu frecvență redusă

Ciclu II (master)