Informație Admitere, Ciclul III – Doctorat

Modalitatea de admitere, aici.

 • Cerere de înscriere la concurs pe numele directorului Școlii Doctorale (descărcare).
 • Diploma de studii superioare de master – ciclul II/diploma de studii superioare a absolvenților până în anul 1995 sau copia legalizată a diplomei și copia anexelor corespunzătoare.
 • Lista și copia lucrărilor științifice publicate (brevetelor de invenție) sau un referat științific (în volum de 7-10 pagini) la tematica specialității alese.
 • Scrisoare de motivație privitoare la alegerea specializării prin doctorat.
 • Recomandări a doi specialiști cu grad științific în domeniu sau Extrasul din procesul-verbal al Ședinței Senatului.
 • Curriculum vitae (model Europass).
 • Copia buletinului de identitate.
 • 2 fotografii (formatul ¾)
 • Declarație pe propria răspundere că nu a beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat.

Taxe de studii, PDF, aici.

 • Date bancare UPSC, euro, aici.
 • Date bancare UPSC, roni, aici.
 • Perioada de înscriere, accesare PDF, aici.

Contacte:

 • Școala Doctorală Științe ale Educației

E-mail: sadovei.larisa@upsc.md

Număr de telefon: +373 68110606

Adresa: Chișinău, strada Ion Creangă, 1, bloc 2, sala 35

 • Școala Doctorală Psihologie

E-mail: gonța.victoria@upsc.md

Număr de telefon: +373 69118500

Adresa: Chișinău, strada Ion Creangă, 1, bloc 2, sala 24

 • Școala Doctorală Istorie. Patrimoniu Cultural. Modernitate

E-mail: ursu.valentina@upsc.md sau ursuvalentina@yahoo.com

Număr de telefon: +373 69288623

Adresa: Chișinău, strada Ion Creangă, 1, bloc 1, sala 513

Date despre organizarea studiilor superioare de doctorat în cadrul Școlilor doctorale, aici.

Proba de examinare pentru concursul de admitere din anul 2023, aici.

Comisia de Admitere la studii superioare de doctorat și postdoctorat (Ordin), aici.