Informație Admitere, Ciclul II – Master

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

 1.  cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);
 2. actul de studii, în original, cu anexa respective și două copii (supliment la diplomă/certificatul academic), actele de studii, emise într-o altă limbă decât română, trebuie să posede traducerea legalizată la notar.
 3. 4 fotografii 3×4 cm color;
 4.  buletinul de identitate sau certificatul de naştere al candidatului la studii – reprezentant al diasporei moldovenești de peste hotare, sau al unuia dintre părinții acestuia, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova), orginal și două copii.
 • Perioada de depunere a dosarelor: 24 – 31 iulie 2023
 • Anunțarea rezultatelor intermediare: 1 august
 • Depunerea documentelor în original: 2 – 4 august
 • Anunțarea rezultatelor finale: 7 august

METODOLOGIA DE ADMITERE, CILCUL II, MASTER

 

MC = 0,4 MEA+ 0,6 MAS,

unde:

 • MC– media generală de concurs;
 • MEA– nota medie generală a examenelor de absolvire ciclul I;
 • MAS– nota medie generală pentru anii de studii.

Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.


Taxa de înscriere
– 100 de lei

Înmatricularea în afara concursului la programele de studii superioare de master se stabilește, în limitele locurilor prevăzute de comanda de stat, pentru deținătorii diplomelor de studii superioare de licență cu media generală de minimum 9,01 (A) în cadrul aceluiași domeniu de formare profesională.

 • Planul de înmatriculare la studii de Master, aici.

Datele bancare ale Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău LEI / EUR / RON


Achitare servicii prin intermendiul MPay (Serviciul guvernamental de plăți electronice)