Ciclul II – Master

Dosarul candidatului la admitere va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere online sau cerere de înscriere;
 2. diploma de licență/de studii superioare și anexa/suplimentul în original și 2 copii;
 3. buletinul de identitate în original și 2 copii;
 4. 4 fotografii (color) 3×4 cm.

Concursul de admitere la studii superioare de master, ciclul II, se va efectua în baza următoarei formule, aprobate de Senatul Universității:

MC = 0,4 MEA+ 0,6 MAS

 • MC – media generală de concurs;
 • MEA – nota medie generală a examenelor de absolvire ciclul I;
 • MAS – nota medie generală pentru anii de studii.

Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire.

 • Depunerea actelor de participare la concurs: 25 iulie – 2 august 2022
 • Anunțarea rezultatelor preliminare: 3 august 2022
 • Depunerea actelor în original: 4 – 6 august 2022
 • Anunțarea rezultatelor finale: 8 august 2022

Programe de studii

Facultatea Filologie
și Istorie

 • Didactica educației civice
 • Didactica disciplinelor filologice
 • Didactica disciplinelor istorice
 • Didactica limbii române ca limbă nonmaternă/străină
 • Didactica limbii ruse ca limbă nonmaternă/străină
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (română/rusă)
 • Educație lingvistică și literară
 • Educație literară și dialog intercultural
 • Trans-/Interdisciplinaritate și tehnologii didactice
 • Patrimoniu istoric și turism cultural
 • Didactica disciplinelor istorice
 • Didactica limbii române ca limbă nonmaternă/străină
 • Didactica limbii ruse ca limbă nonmaternă/străină
 • Educație lingvistică și comunicare interculturală (română/rusă)
 • Educație lingvistică și literară
 • Educație literară și dialog intercultural
 • Trans-/Interdisciplinaritate și tehnologii didactice

Facultatea Științe ale Educației
și Informatică

 • Management educațional
 • Leadership și instruire (română/engleză)
 • Management și consiliere în educație preșcolară
 • Matematica didactică
 • Management educațional
 • Leadership și instruire (română/engleză)
 • Consilierea și educația familiei
 • Didactica învățământului primar
 • Educație pentru comunicare și carieră profesională
 • Management și consiliere în educație preșcolară
 • Management și consiliere în învățământul primar (română/rusă)
 • Managementul și didactica artei dansului
 • Matematică didactică
 • Metodologia educației preșcolare
 • Tehnologii de creare a resurselor educaționale digitale

Facultatea Psihologie
și Psihopedagogie Specială

 • Logopedie
 • Activitatea psihoeducațională de consiliere și psihoterapie a psihologului practic
 • Asistența psihosocială în sistemul legal
 • Educație integrată și terapia persoanelor cu cerințe educaționale speciale
 • Politici sociale de susținere a familiei și copilului
 • Psihodiagnostic și intervenții psihologice în diferite tipuri de organizații
 • Servicii sociale în domeniul sănătății populației
 • Comunicarea alternative. Limbajul semnelor și sistemul Braille

Facultatea Arte Plastice
și Design

 • Design grafic
 • Management în Arte
 • Modelarea artistică a costumului
 • Pedagogia artelor plastice (90/120 credite)
 • Pictură de șevalet
 • Prelucrarea artistică a materialelor
 • Proiectarea artistică a interiorului

Facultatea Limbi
și Literaturi Străine

 • Didactica limbii engleze/ franceze/ germane și strategii de comunicare
 • Teoria și praxiologia traducerii și interpretării (engleză)
 • Limba și cultura engleză
 • Limba și cultura franceză
 • Limba și cultura germană

Accesați pagina Programe de studii și Planuri de învățământ pentru informații suplimentare.