Ciclul I – Licență

Dosarul candidatului la admitere va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere online sau cerere de înscriere;
 2. buletinul de identitate în original și 2 copii;
 3. actul de studii cu anexa, în original și 2 copii;
 4. 4 fotografii (color) 3×4 cm.

Concursul de admitere la studii superioare de licență, ciclul I, se va efectua în baza următoarelor formule, aprobate de Senatul Universității:

 • pentru deținătorii diplomei de bacalaureat: MC = 0,4 MEA + 0,6 MAS

MC – media generală de concurs; MEA – nota medie generală a examenelor de bacalaureat; MAS – nota medie generală a anilor de liceu.

 • pentru deținătorii atestatelor de studii medii de cultură generală: MC = 1,0 MAS

MC – media generală de concurs; MAS – nota medie generală a notelor din atestat.

 • pentru deținătorii diplomei de studii profesionale/superioare: MC = 0,4 MEA+ 0,6 MAS

MC – media generală de concurs; MEA – nota medie generală a examenelor de absolvire; MAS – nota medie generală a anilor de studii

Media de concurs se calculează până la sutimi fără rotunjire

 • Depunerea actelor de participare la concurs: 25 iulie – 2 august 2022
 • Anunțarea rezultatelor preliminare: 3 august 2022
 • Depunerea actelor în original: 4 – 6 august 2022
 • Anunțarea rezultatelor finale: 8 august 2022

Programe de studii

Facultatea Arte Plastice
și Design

 • Educație tehnologică (cu studii în design)
 • Arte plastice (inițiere în web design)
 • Animație
 • Designul jocurilor
 • Arte plastice și Educație tehnologică
 • Arte decorative (cu studii avansate în prelucrarea metalului)
 • Design interior (RO/RU)
 • Grafică (RO/RU)
 • Modă – design vestimentar (RO/RU)
 • Pictură

Facultatea Filologie
și Istorie

 • Limba și literatura română
 • Istorie și limba engleză
 • Istorie și geografie
 • Limba și literatura română și engleză/franceză/italiană
 • Limba și literatura rusă și engleză
 • Limba și literatura română și engleză (alolingvi)
 • Istorie (științe umaniste)

Facultatea Limbi
și Literaturi Străine

 • Limba engleză
 • Traducere și interpretare (engleză)
 • Limba italiană și engleză
 • Limba germană și engleză
 • Limba franceză și engleză/italiană
 • Limba engleză și franceză/ germană/ italiană

Facultatea Științe ale Educației
și Informatică

 • Dans popular și clasic
 • Dans sportiv și modern
 • Pedagogie în învățământul primar
 • Pedagogie preșcolară
 • Informatică și matematică
 • Matematică și informatică
 • Pedagogie în învățământul primar și limba engleză/franceză
 • Pedagogie în învățământul primar și pedagogie preșcolară

Facultatea Psihologie
și Psihopedagogie Specială

 • Asistență socială
 • Psihologie (RO/RU)
 • Psihopedagogie
 • Psihopedagogie specială (RO/RU)

Programe de studii
cu frecvență redusă

 • Arte plastice (inițiere în web-design)
 • Asistență socială
 • Educație tehnologică
 • Istorie
 • Limba și literatura română
 • Limba și literatura rusă
 • Pedagogie în învățământul primar (RO/RU)
 • Pedagogie preșcolară
 • Psihopedagogie
 • Psihopedagogie specială (RO/RU)

Accesați pagina Programe de studii și Planuri de învățământ pentru informații suplimentare.