Se anunță susținerea tezei de doctor în Științe ale Educației

Candidat: Filipski Tatiana

Conducător științific: Cuznețov Larisa, dr. hab., prof.univ.,

Tema tezei: Fundamente pedagogice ale educației muzeale a liceenilor în cadrul colaborării școală-familie-comunitate

Specialitatea: 531.01 – Teoria Generală a Educației

Data: 21 iunie 2022

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului

Link de acces: https://meet.google.com/tsf-gpre-xcn

  • Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

Președintele comisiei: Mocan-Vozian Ludmila, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Conducător științific: Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar,

Universitea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  • Referenți oficiali:

Stăvilă Tudor, doctor habilitat în studiul artelor, profesor, cercetător științific, Academia de Științe a Moldovei

Goraș-Postică Viorica, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitea de Stat din Moldova

Munteanu Angela, doctor în arte plastice și culturologie, conferențiar universitar, Universitea Tehnică a Moldovei

Moisei Ludmila, doctor în istorie, lector universitar, Universitea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  • Prezența membrilor Comisiei de susținere publică este obligatorie!

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport hârtie la Biblioteca UPSC și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

Totodată, teza de doctorat (cu titlu de manuscris), rezumatul tezei, CV-ul doctorandului și al membrilor Comisiei de doctorat pot fi consultate prin accesarea linkului, aici.

 2,606 – vizualizări în total,  1 – astăzi