Se anunță Ședința în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în științe ale educației

Candidat: ROMAN Daniel

Conducător științific: PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferențiar universitar

Tema tezei: CONDIȚII PEDAGOGICE DE FORMARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE PRIN ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENȚILOR PEDAGOGI

Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educației

Data: 8 iunie, 2022

Ora: 14:00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 2, str. Ion Creangă, nr. 1, Sala Senatului

  • Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

Președintele comisiei: CIORBĂ Constantin, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

Conducător științific: PAPUC Ludmila, doctor în istorie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”

  • Referenți oficiali:

BOROZAN Maia, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol

IANIOGLO Maria, doctor în pedagogie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Comrat  

ȘOVA Tatiana, doctor în pedagogie, conferențiar universitar,  Universitatea de Stat „Alecu Russo”

  • Prezența membrilor Comisiei de susținere publică este obligatorie!

Textul integral al tezei poate fi consultat pe suport hârtie la Biblioteca UPSC și Biblioteca Națională a Republicii Moldova.

  • Rezumatul tezei de doctor, în limba engleză, aici.
  • Rezumatul tezei de doctor, în limba română, aici.
  • Teza, cu titlu de manuscris, aici.

Loading