Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în istorie în cadrul Seminarului Științific de Profil ad-hoc

Se anunță susținerea tezei de doctor habilitat în istorie în cadrul Seminarului Științific de Profil ad-hoc

Pretendent: dr. în istorie Zabolotnaia Lilia

Tema tezei: Statutul femeii în cadrul societății medievale din Moldova și Țările din Europa Centrală și de Est (sec. XIV-XVII). Studiu Comparativ”

Specialitatea: 611.02 – Istoria românilor (pe perioade), 611.03 – Istoria universală (pe perioade)

Data: 17 septembrie 2021 (vineri)

Ora: 15.00

Locul: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Bl. 1, str. Ion Creangă, nr.1, sala 512

COMPONENȚA SEMINARULUI ȘIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC:

 1. Liliana Condraticova, dr. hab. în istorie, USM/AȘM – președinte
 2. Victor Țvircun, dr. hab. în istorie, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova – vicepreședinte
 3. Angela Lisnic, dr. în istorie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău –secretar
 4. Ilona Czamańska, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Polonia
 5. Sarolta Solcan, dr. hab. în istorie, prof. univ., Facultatea de Istorie, Universitatea din București
 6. Helena Krasowska, dr. hab., prof. univ., Universitatea din Varșovia, Polonia.
 7. Sorin Șipos, dr. hab. în istorie, prof. univ., Universitatea din Oradea, România
 8. Ivan Duminică, dr. hab. în istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, MEC
 9. Nicolae Chicuș, dr. în istorie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 10. Valentina Enachi, dr. în istorie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău
 11. Igor Sava, dr. în istorie, UPS „Ion Creangă” din Chișinău.

 116 – vizualizări în total,  3 – astăzi