Lansare de carte

Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău anunță: Lansare de carte: „Procesul de evaluare a competențelor elevilor în învățământul nonformal/extrașcolar”Monografia colectivă elaborată în cadrul proiectului  „Procesul de evaluare a competențelor elevilor în învățământul nonformal/extrașcolar”, cifrul 20.80009.0807.23, realizat în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova.

Autori:

Vasile ANDRIEȘ, dr., coordonator de proiect
Mariana COSUMOV, dr., conf. univ.
Gh. Nicolaescu, cadru didacic  Școala de Arte, Ialoveni

Recenzenți:

Lilia POGOLȘA, dr. hab., conf. univ. ICITT al UPSC
Ion GAGIM, dr. hab., prof. univ., USB
Mariana VACARCIUC, dr., conf. univ., UPSC
Ionela HÎNCU, dr., director-adjunct Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel” din Chișinău

Moderator:

Lilia POGOLȘA, dr. hab., conf. univ., director adjunct Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic

Vor participa:

Vladimir GUȚU, dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat din Moldova, conducător de proiect
Ion Gagim,dr. hab., prof. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Mariana Vacarciuc, dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Ludmila Botnar, director CRCT „ARTICO”
Ionela Hîncu, dr., director-adjunct Centrul Educaţiei Estetice „Lăstărel” din Chișinău
Daniela Cotovițchi , director Școala de Arte „V. Poleacov” din Chiținău
Cadre științifice și științifico-didactice , cadre didacice, doctoranzi.

  • Evenimentul va avea loc vineri, 26 mai 2023, ora 12:00, în sediul UPSC, situat pe str. Doina, nr. 104 (sala de ședințe, 212).

Vă așteptăm cu drag!

Loading