Organizarea și desfășurarea sesiunii de iarnă, anul de învățâmânt 2021 – 2022

În baza Hotărârii CNESP 65/26.11.2021, a circularei Ministerului Educației și Cercetării nr 04/1-09/5802 din 29.11.2021, reglementărilor externe ale Universității și a Deciziei Consiliului de administrare a UPS „Ion Creangă” din Chișinău, proces-verbal nr. 8 din 06.12.2021 se emite următoarea dispoziție:

  1. Sesiunea de iarnă a anului de învățământ 2021 – 2022, în perioada 15 – 23 decembrie 2021, se va desfășura în regim mixt.
  2. Sesiunea de iarnă a anului de învățământ 2021 – 2022, în perioada 10 – 31 ianuarie 2022, se va desfășura cu prezența fizică a studenților în auditorii, asigurând respectarea normelor de distanțare fizică.
  3. În situația depistării cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 a studenților, cadrelor didactice, membrii familiilor acestora, se permite organizarea evaluărilor finale în format online.
  4. Se permite organizarea evaluărilor finale în format online pentru cadrele didactice și studenții care fac parte din grupul de risc.
  5. Responsabili de monitorizarea îndeplinirii prezentei dispoziții s desemnează Solcan Angela, prorector pentru activitatea didactică și decanii facultăților.

 808 – vizualizări în total,  2 – astăzi