Eficientizarea energetică la nivel de instituție – obiectiv general al Proiectului GreenLight, inițiativă UPSC

În cadrul Proiectului GreenLight, în perioada 19 -23 mai 2022, au fost realizate activități privind educația ecologică în rândul studenților, cadrelor didactice și comunitatea UPSC. 

Proiectului GeenLight tinde să promoveze educația pentru dezvoltare durabilă, ca parte componentă a unui sistem educațional modern racordat la cerințele protecției mediului înconjurătorprin crearea unui sistem instituțional eficient care să garanteze respectarea echilibrului ecologic în comunitate.

La etapa inițială a proiectului au fost organizate activități instructiv-aplicative de educație ecologică:

  • Workshop cu genericul: ECO-TEHNOLOGII INOVATOARE LA TINE ÎN COMUNITATE, 19 mai 2022, ora 13:00 – 16:00, Clasa Viitorului, numărul maxim de participanți preconizați – 50 de studenți și cadre didactice.
  • Excursie tematică la fabrica de selectare a deșeurilor, ABS Recycling Moldova, 23 mai 2022, numărul maxim de participanți preconizați – 25 de studenți și cadre didactice.

În cadrul activităților instructiv-aplicative au fost aduse informații despre realizările societății la nivel național și internațional, privind trei domenii ecologice majore: EDUCAȚIE ECOLOGICĂ, RECICLARE și EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.

Prin Workshopul cu genericul: ECO-TEHNOLOGII INOVATOARE LA TINE ÎN COMUNITATE, formatori Gînju Stela, dr., conf. univ. și Cojocari Lidia, dr., conf. univ., catedra Pedagogie Preșcolară, Educație Fizică și Dans, Facultatea Științe ale Educației și Informatică, s-a reușit formarea și dezvoltarea unui mod de gândire ecologic în rândul studenților, cadrelor didactice și invitația implicării în acțiuni ecologice  concrete la nivel instituțional și comunitar.

Excursia tematică la fabrica de selectare a deșeurilor, ABS Recycling Moldova, ne-a prezentat un exemplu excelent, la nivel național, de realizare a unui sistem selectiv de colectare și costrucție a unei fabrici de sortare de deșeuri menajere mixte.

Mulțumim pentru inițiativă și spirit organizațional coordonatorului de proiect dnei dr. CULEA Uliana și membrilor proiectului: GANGAN Olesea, SURUGIU Dorina, CIOBANU Nicoleta, MOLACHI Tatiana, SACACOL Cristian.

Gratitudine tuturor participanților pentru activism și atitudine.

 62 – vizualizări în total,  2 – astăzi