Conferința științifică națională cu participare internațională: Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău organizează conferința științifică națională cu participare internațională: PRACTICI NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE  DE PROFESIONALIZARE A CADRELOR DIDACTICE ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE

Evenimentul va avea loc pe 17 noiembrie 2021.

Conferința științifică se adresează cadrelor didactice, studenților, managerilor, specialiştilor în ştiinţele educaţiei,  precum și tuturor celor interesați de problemele formării inițiale și continue a cadrelor didactice.

Conferinţa ştiinţifică are drept scop schimbul de bune practice în domeniul profesionalizării cadrelor didactice, precum și identificarea de soluții privind traseul de profesionalizare a studenților.

Atelierele conferinței:

 1. Calitatea formării competențelor pedagogice în asigurarea traseului de profesionalizare a cadrelor didactice
 2. Reconceptualizarea traseului de profesionalizare a studenților în procesul de formare profesională inițială.

Termenul limită de înregistrare: 1 octombrie 2021, în baza formularului de înregistrare https://forms.gle/mRFmvJKfamM59okWA

Termenul limită de expediere a comunicării: 15 octombrie 2021, vezi condiții de tehnoredactare

Limbile conferinței: română, rusă, engleză.

Pentru detalii contactați comitetul organizatoric:

Contacte:

 • 069216861 – Olga Raileanu; 079120300 – Anastasia Oloieru

Cerințele pentru redactarea articolelor:Recomandări privind aspectul articolelor:

Recomandări privind aspectul articolelor:

 • Textul va fi redactat în limba română sau rusă/engleză/franceză/italiană/germană;
 • Toate articolele vor fi editate în aplicația MS Office Word;
 • Tabelele, figurile vor fi introduse în textul Word al lucrării.

Structura articolului:

 • Titlu în original și în limba engleză: cu majuscule font 12, bold; centrat
 • Autori: numele, prenumele complet, titlul științific și științifico-didactic, afilierea instituțională în original și în limba engleză, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii
 • Codul ORCID, font 12, italic; aliniere în dreapta paginii
 • Rezumat (circa 100 cuvinte): în limba engleză (Abstract) și în română (Rezumat) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Cuvinte-cheie  (până la 6): în limba engleză (Key-words)  în română (cuvinte-cheie) (pentru articole în altă limbă), font 10, spațiu între rânduri – 1;
 • Text: volumul poate varia între 5-8 pagini, mărime font 12, spațiu între rânduri – 1,15;
 • Aranjare: format A5, încadrat în limitele: stânga – 3 cm, dreapta – 1,5 cm, sus şi jos – 2,5 cm, pe o singură parte a foii, aliniat 1 cm; font: Times New Roman;

Bibliografie/referințe:

La finalul lucrării vor fi trecute sursele bibliografice în ordinea alfabetică, font 11. Referințele la sursele bibliografice vor fi trecute în textul lucrării, indicându-se în paranteze pătrate doar numerele de ordine corespunzătoare și pagina (de exemplu [4, p.120]). Autorii sunt responsabili pentru corectitudinea indicării referințelor bibliografice în conformitate cu regulile de redactare a listei bibliografice pe care le găsiți aici https://lib.upsc.md/wp-content/uploads/2020/04/Regul_Referinte_bibliografice_Ro.pdf  

Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile.

Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.

 132 – vizualizări în total,  1 – astăzi