Înmânarea premiilor pentru participanții evenimentelor francofone, CRU UPSC

În data de 06.04.2022, la Centrul Universitar Francofon al Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău, a avut loc festivitatea de premiere pentru evenimentele francofone din luna martie – luna Francofoniei: premiul pentru concursul de recital și ilustrare de poeme franceze și francophone La Francophonie des poètes și premiul pentru cercetare științifică în rândul tinerilor în cadrul Simpozionului științific Au Plaisir des Sciences.

La eveniment au fost prezente responsabila CRU UPSC, doamna Natalia Celpan-Patic și responsabila de proiecte Erasmus și mobilitate internațională a Secției Relații Internaționale, doamna Olesea Gangan.

Au fost câștigători studenți de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă și elevi de la liceele din Republica Moldova: Liceul „Ion Luca Caragiale” din Orhei, Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Liceul Teoretic „Ion Creangă din Chișinău, Liceul „Mihai Eminescu” din Fălești și Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo” din Chișinău.

Dorim să mulțumim călduros partenerului nostru loial Agenția Universitară a Francofoniei pentru sprijinul constant și valoros acordat tuturor evenimentelor francofone organizate la Universitate în cadrul Proiectului CRU „Consolidarea francofoniei științifice și culturale în context universitar și pre-universitar”.

___________

Le 06.04.2022, au Centre de réussite universitaire de l’Université Pédagogique d’État Ion Creanga de Chisinau a eu lieu la remise des prix pour les événements francophones du mois de mars – le mois de la Francophonie: prix pour le concours de récitation et d’illustrations de poèmes La Francophonie des poètes; prix pour la recherche scientifique parmi les jeunes dans le cadre du Symposium scientifique Au plaisir des sciences.

À l’événement ont été présentes la responsable du CRU UPSC, Mme Natalia Celpan-Patic et la responsable des projets Erasmus et mobilités internationales de la Section des Relations internationales, Mme Olesea Gangan.

Les lauréats ont été des étudiants de l’Université Pédagogique d’État Ion Creangă et des élèves des lycées de la République de Moldova: Lycée «Ion Luca Caragiale» d’Orhei, Lycée «Gheorghe Asachi» de Chisinau, Lycée Théorique «Ion Creanga» de Chisinau, Lycée «Mihai Eminescu» de Fălești et le Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie «Raisa Pacalo» de Chisinau.

Nous voudrions remercier chaleureusement notre partenaire fidèle l’Agence Universitaire de la Francophonie pour leur soutien constant et précieux de tous les événements francophones organisés à l’Université dans le cadre du Projet CRU «Renforcement de la francophonie scientifique et culturelle en contexte universitaire et pré-universitaire».

  • Prix récitation
  • Catégorie étudiants UPSC

Ier prix – Cristina Borș, gr. 103 B fr/angl/ital, Le cancre de J. Prevert, 58/60 p

IIe prix – Tatiana Cotruța, gr. 103 B fr/angl/ital, Je suis comme je suis de J. Prévert, 57/60 p

IIe prix – Irina Miron, gr. 103 B fr/angl/ital,  En robe grise et verte avec de ruches de P. Verlaine, 56/60 p

IIIe prix – Costin Victoria, gr. 103 B fr/angl/ital., Est-tu brune ou blonde? de P. Verlaine, 54/60 p

IIIe prix – Scripnic Dmitri, gr. 103 B fr/angl/ital., Le déserteur de Boris Vian, 53/60 p

IIIe prix – Scorici Gabriela, gr. 103 B fr/angl/ital., La nature c’est la vie de Brandon Leclerc, 53/60 p

Prix du jury – Mîrza Marinela, gr. 203 A fr/angl/ital, Tristesse d’Alfred de Musset, 52/60 p

Prix du jury – Morari Cristina, gr. 203 A fr/angl/ital, Je suis comme je suis de J. Prévert 51/60 p

  • Catégorie lycéens et étudiants du Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo » (Xe-XIIe classes)

Ier prix – Ceban Iraida, 11e classe, Lycée Théorique « Ion Luca Caragiale » d’Orhei, Je suis comme je suis de J. Prévert, 59/60 p

IIe prix – Scaun Ana-Maria, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », A une jeune fille de V. Hugo, 56/60 p

IIe prix – Munteanu Gabriela, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », Les femmes sont sur la terre de V. Hugo, 54/60 p

IIIe prix – Lupușor Anghelina, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », Je dis la paix, de Louis Aragon, 51/60 p

IIIe prix – Punga Daniela, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », Hymne à la beauté, de Ch. Baudelaire, 52/60 p

IIIe prix – Balan Nicoleta, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », Familiale, de J. Prévert, 49/60 p

Prix du jury – Razmerița Marinela, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », Rêve de paix, de France Locas, 48/60 p

Prix du jury – Căpița Nicoleta, Centre d’Excellence en Médecine et Pharmacie « Raisa Pacalo », Quelle belle chose est la vie ! de Patricia Carli, 48/60 p

  • Catégorie élèves des lycées (VIe-IXe classes)

Ier prix – Rusu Tudor, 7e classe, Lycée Théorique Ion Luca Caragiale d’Orhei, Je t’aime comme ça, de Charles Aznavour, 57/60 p

IIe prix – Haidău Vera, 6e B classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Et si… de M. Eminescu (tr. par P. Abucean), 56/60 p

IIe prix – Bulgaru Laura, 8e classe, Lycée Théorique Ion Creanga de Chisinau, Liberté, de M. Carême, p. 56/60 p

IIIe prix – Marandiuc Alexandru, 7e classe, Lycée Théorique Ion Luca Caragiale d’Orhei, Le déserteur, de Boris Vian, 54/60 p

IIIe prix – Amalia Șaicovschi, 6e B classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Pour faire le portrait d’un oiseau de J. Prévert, 55/60 p

IIIe prix – Bînzari Dalia, 6e C classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Merci, mon professeur ! création propre, 54/60 p

Prix du jury – Cocebanu Ariadna, 6e B classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Chanson de la Seine, de J. Prévert, 51/60 p

Prix du jury – Brașoveanu Beatrice, 9e classe, Lycée « Mihai Eminescu » de Fălești, Les femmes sont sur la terre, de Victor Hugo, 51/60 p

  • Prix illustration

Ier prix – Țaranu Eliza, IPLT,MIHAI EMINESCU”, 9-ième C classe, L’Albatros de Charles Beaudelaire

IIe prix – Alexandra Rotari, 6e B classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Printemps de V. Hugo

IIe prix – Amalia Șaicovschi, 6e B classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau Pour faire le portrait d’un oiseau de J. Prévert

IIIe prix – Cocebanu Ariadna, 6eB classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau Chanson de la Seine de J. Prévert

IIIe prix – Dalia Bînzari, 6e C classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Merci, mon professeur !

IIIe prix – Dalia Bînzari, 6e C classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau, Calligrammes de G. Apollinaire

  • Prix symposium scientifique pour tous les participants

1. Bogdan Guțu, Xe B classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau

2. Elena Costandache, VIIIe classe B, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau

3. Saicovschii David, Ve C classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau

4. Bînzari Dalia, VIe C classe, Lycée Théorique Gheorghe Asachi  de Chisinau

5. Somnic Ecaterina, groupe 203 A fr./angl., UPSC

6. Alina Negură, groupe 203 A fr./angl., UPSC

7. Culiuc Dumitrița, groupe 203 A fr./angl., UPSC

8. Morari Cristina, groupe 203 A fr./angl./ital., UPSC

9. Marinela Mîrza, groupe 203 A fr./angl./ital., UPSC

10. Petco Cătălina, groupe 203 A fr./angl./ital., UPSC

 281 – vizualizări în total,  1 – astăzi