Ziua ușilor deschise

Universitatea  Pedagogică  de  Stat  „Ion Creangă” din Chișinău, tradițional, în perioada februarie – iunie, demarează Caravana de promovare a imaginii Universității în instituțiile preuniversitare de învățământ cu scopul de atragere a tinerilor cu vocație pedagogică în sistemul educațional și familiarizarea acestora cu universitatea și studenția. Campania promoțională se axează pe comunicarea de la egal la egal la care participă atât cadre didactice universitare cât și studenți.

Una din etapele Caravanei promoționale, deja realizate, a fost Săptămâna ușilor deschise, organizată și desfășurată în perioada 26-31 martie 2018, eveniment dedicat:

» elevilor din clasele IX-XII, cu scopul de identificare a candidaților cu performanțe academice și calități vocaționale pentru cariera de pedagog;

» cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, cu scop de formare continuă prin prisma programelor de studii oferite de universitate la specialitățile dimensiunilor Științe ale educației, Științe Umanistice, Științe Sociale, Arte.

Evenimentul a cuprins diverse activități: tururi ghidate ale universității, prezentarea ofertei academice și cursuri demonstrative organizate de fiecare facultate în parte, expoziții de carte, expoziții cu realizările studenților/profesorilor, training-uri, work-shop-uri, mese rotunde organizate de catedrele de profil.

La 31 martie 2018, au fost organizate:

» pentru elevi – Olimpiada instituțională la disciplinele școlare: Limba și literatura română, Limba și literatura română (alolingvi), Limba și literatura rusă, Istoria românilor și universală, Geografie, Educație civică, Limba engleză, Limba franceză, Informatica, Matematica, Educație plastică, Educația tehnologică la care au participat peste 460 de elevi din diverse localități ale republicii (Anenii – Noi, Căușeni, Hâncești, Ialoveni, Strășeni, Briceni, Orhei, Ungheni, Dubăsari, Criuleni, Chișinău).

În baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei la disciplinele  școlare în cadrul UPS  „Ion Creangă”, aprobat la ședința Senatului și a rezultatelor obținute, deținătorii diplomelor de gradul I, clasa a XII-a, la specialitatea/domeniul de formare solicitat în cadrul olimpiadei, vor fi înmatriculați în afara concursului, cu condiția susținerii examenelor de bacalaureat.

» pentru cadrele didactice preuniversitare – Training-uri/workshop-uri/ mese rotunde/ateliere de creație: Dezvoltarea competenței interculturale: metode și tehnici; Анализ художественного текста с учётом межкультурного компонента; Proiectarea didactică la limba și literatura română din perspectiva realizării succesului predării – învățării – evaluării; Instrumente Web 2 în predarea limbilor străine; Fun Ways to Develop Students’Reading and Writing Skills; Strategii didactice moderne la disciplinele socio-umanistice; Harta sufletului. Ce înseamnă a fi student la psihologie?; Lumini și Umbre – explorarea interioară a personalității; Psihopedagogul Special în mediul incluziv: provocări și perspective; Asistența psihopedagogică a persoanelor cu CES prin terapia ocupațională; Asistența sociala- factor principal în dezvoltarea  societății; Design instrucțional în cheia ECD; Abordarea domeniilor de dezvoltare a preșcolarilor în cadrul centrelor de interese; O zi de dans popular; Tehnologii didactice moderne la matematică și informatică; Promovarea comunicării nonverbale în mediul educațional; Managementul, consilierea și educația familiei , la care au participat peste 470 de cadre didactice atât din municipiu cât și din alte localități ale republicii și din România (Suceava): (Ialoveni, Rîșcani, Călărași, Orhei, Anenii-Noi, Soroca, Cimișlia, Dubăsari, Nisporeni, Telenești, Ocnița, Edineț, Cahul, Cantemir, Florești, Criuleni, Fălești, Căușeni, Hâncești, Ungheni, Strășeni, Rîșcani, Chișinău, Bălți, Ștefan-Vodă).

De asemenea, ai putea dori...