Workshop „Călătoria ceramicii în timp”

Facultatea Arte Plastice și Design în colaborare cu Asociația Obștească Descoperim Moldova și Universitatea de Stat din Moldova este promotoarea unui eveniment – proiect cultural „Călătoria ceramicii în timp”. În incinta atelierelor specializate de la facultate, în perioada 16 – 26 februarie 2017, se desfășoară workshop-ul de ceramică, în cadrul căruia sunt implicați 10 studenți de la Facultatea de Istorie a USM și 10 studenți de la Facultatea Arte Plastice și Design UPS „Ion Creangă”, specialitatea Arte decorative. În urma vizitelor de studiu la situl arheologic de la Stolniceni, cât și la Muzeul Național de Artă al Moldovei, Muzeul Național de Istorie al Moldovei, Muzeul de Antichități „Tudor Arnăut” a Universității de Stat din Moldova, studenții-participanți, coordonați de experții și consultanții proiectului, au realizat schițe în baza cărora confecționează din argilă obiecte de artă/vase inspirate din cultura Cucuteni.

Workshop-ul reprezintă o activitate preconizată în cadrul Proiectului cultural „Călătoria ceramicii în timp”, ce are drept scop promovarea culturii Cucuteni în contextul artei decorative contemporane și prevede o metodă interactivă de învățare în domeniul arheologiei și artei decorative în vederea unei colaborări interdisciplinare între studenți din două instituții de învățământ superior și specialiști din domeniile respective.

Proiectul este realizat de Facultatea de Arte Plastice și Design a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în parteneriat cu Asociația Obștească Descoperim Moldova, Laboratorul de Tracologie a Universității de Stat din Moldova și Asociația Obștească Femeia pentru Societatea Contemporană, în perioada 1 mai 2016 – 1 martie 2017.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului de granturi mici CHOICE Moldova: Patrimoniu și modernitate, ca parte a programului internațional „CHOICE – Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement” (CHOICE- Patrimoniul cultural: oportunitate pentru sporirea angajamentului civic), realizat în Republica Moldova de Asociația Obștească Comitetul Național ICOM Moldova în parteneriat cu Asociația agențiilor pentru democrația locală ALDA (Franța) care au susținut realizarea  proiectelor inovative privind protejarea şi interpretarea actuală a patrimoniului cultural naţional.

Concomitent cu Moldova programul se desfăşoară în Belarus, Ucraina şi Armenia, cu suportul consultativ şi informaţional al organizaţiilor partenere: Organizaţia Internaţională non-guvernamentală „EuroBelarus„ (Vilnius, Lituania), Centrul Managementului Cultural (Lviv, Ucraina), Fundaţia Millenium (Erevan, Armenia) şi Asociaţia Obştească „Centrul inovaţiilor culturale” (Minsk, Belarus).

Coordonatori, experți și consultanți ai proiectului:

Decanul Facultății Arte Plastice și Design – Simac Ana, Președintele Asociației Obștești Descoperim Moldova – Nicolaescu Alexandru,  lector USM – Corobceanu Andrei, cercetător științific Muzeul Național de Istorie al Moldovei – Vasilache Mariana, lector UPS ,,Ion Creangă” – Șugjda Svetlana, lector  UPS ,,Ion Creangă” – Dvornic Mihaela.

Datele desfășurării workshop-ului de ceramică: 16 – 26 februarie 2017, ora 14:00 – 18:00, în incinta Facultății Arte Plastice și Design a UPS ,,Ion Creangă”, str. Cornului 10.

De asemenea, ai putea dori...