Vizită de studiu la Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev

 

În perioada 4 – 6 octombrie 2017 a avut loc vizita de studiu la Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev (Ucraina) a reprezentanților UPS „Ion Creangă” (Alexandra Barbăneagră, dr., conf. univ., prorector pentru activitatea didactică, Ana Simac, dr., conf. univ., decanul Facultății Arte Plastice și Design, Cezara Gheorghiță, dr., conf. univ., șef catedra de Pictură).

Vizita a constituit o continuitate a proiectului „Interferența tradițiilor și inovațiilor în învățământul artistic superior din Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus” susținut de Fondul Interstatal de Dezvoltare Umanitară a Țărilor Membre CSI și un început pentru colaborare academică și științifică între universități.

În cadrul vizitei a avut loc masa rotundă la care au participat prorectorul pe activitatea stiințifico-pedagogică  și relații internaționale Ceban Vitalii Vasile, prorectorul  pe studii Garkavenko Svetlana Stepan, șeful departamentului relații internaționale Șuliga Valentina Nicolai, șeful catedră pictură Cerneavski Constantin din partea universității gazdă și Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică, Ana Simac, decanul Facultății Arte Plastice și Design, Cezara Gheorghiță, șef catedra de Pictură din partea UPS „Ion Creangă”. În cadrul mesei rotunde a fost discutat și aprobat acordul de colaborare între UPS „Ion Creangă” și Universitatea Națională de Tehnologii și Design din Kiev, au fost trasate obiective concrete și activități cu caracter academic, științific și de creație pentru profesori și studenți.

În cadrul vizitei au fost ținute lecții publice de către A. Barbăneagră, A. Simac și C. Gheorghiță, iar administrația Universității Naționale de Tehnologii și Design din Kiev a prezentat specificul învățământului în cadrul universității, organizarea procesului de studii, atelierele de specialitate, spațiile de studii și muzeele universității.

În scopul dezvoltării procesului de internaționalizare a programelor de studii ale Facultății Arte Plastice și Design, a fost organizată o întâlnire cu administrația Academiei de Arte Plastice din Kiev, unde s-au discutat particularitățile procesului de studii și tendințele prioritare în învățământul artistic din Ukraina și Moldova.

 

De asemenea, ai putea dori...