Vizită de studiu a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România

Facultatea Arte Plastice și Design, în data de 30 mai 2017, a fot gazda oaspeților de la secția Pictură Sacră, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, România.
Grupul din Iași a fost constituit din 31 de persoane: studenți (15), cadre didactice și administrative (16): director de departament, profesor-doctor, conferențiari-lectori.
Această întrunire a avut loc în baza Acordului de colaborare între Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, din inițiativa Facultății Arte Plastice și Design.
Această vizită de studiu s-a desfășurat cu scopul schimbului de experiență interuniversitară și academică, elaborării planului de acțiuni în vederea mobilității academice pentru anul 2017-2018: desfășurarea stagiilor comune de practică, organizarea expozițiilor de creație, seminarelor, conferințelor, simpozioanelor, ținerea cursurilor de lecții și Master Class-urilor, etc.
Profesorii și studenții din România au făcut cunoștință cu programele de studii, biblioteca și atelierele de specialitate ale Facultății, au asistat la evaluarea finală a lucrărilor practice ale studenților, au vizitat Muzeul de Arte Vizuale și Galeria UniverArt din cadrul Facultății.
Colegii din Iași au dăruit Facultății o serie de publicații de specialitate în domeniul Picturii religioase și restaurării, care vor îmbogăți colecția Bibliotecii de Arte a Facultății și vor servi ca suport metodic pentru studenți și profesori.
Programul activității a inclus și vizitarea instituțiilor partenere ale Facultății Arte Plastice și Design:
• Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală;
• Muzeul Național de Artă al Moldovei;
• Centrul de restaurare din cadrul Muzeul Național de Artă al Moldovei.

De asemenea, ai putea dori...