Consiliul de conducere a ANACEC a conferit titlul de doctor habilitat

La 26 Februarie 2021, Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, în conformitate cu prevederile actelor subsecvente, a decis  conferirea titlului științific de doctor habilitat, cu eliberarea diplomei, doamnei

RACU Iulia, doctor habilitat în psihologie, conferit de către Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău, în urma susținerii tezei Psihologia anxietății la copii și la adolescenți.

 Felicitări cordiale și forțe proaspete pentru cucerirea noilor culmi academice. Cu gânduri de sănătate, administrația UPSC.

De asemenea, ai putea dori...