Senate

The Senate represents the supreme governing body of the “Ion Creangă” State Pedagogical University in Chisinau. The Senate has deliberation, decision and control functions, assuring the University’s leadership, in accordance with the legislation in force, with the principles of university autonomy, as well as with its own Regulation.

The Senate is headed by the Rector of the Institution, CHICUS Nicolae, PhD in History, Prof. Univ.

The secretary of the Senate is Ms GARŞTE NINA, PhD in Pedagogy, Conf. Univ., Confirmed by the Senate at the Rector’s proposal.

Senate members are elected for a period of 5 years, except for students, whose representatives lose this quality after one year, with the possibility of renewing their mandate.

The functional structures of the Senate are:

 1. Office of the Senate
 2. Standing Senate Committees
 3. Ad-hoc committees

The Senate acts on the basis of an Activity Program drafted and approved annually by the Senate

Senate decisions are final and binding for all executive and administrative bodies of the University, as well as for the entire academic community. They can only be modified by the Senate. The information on the Senate’s decisions is presented to the Senate by the Chairman of the Evaluation Commission in collaboration with the Dean / Head of the structure concerned.

 • Senate Decisions of the University 2016-2017
 1. Hotărârea Senatului din 27 aprilie 2017, privind Inițierea negocierilor asupra semnării Contractului de parteneriat dintre Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” din Chișinău și Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău), privind constituirea Consorțiului Universitar
 2. Hotărârea Senatului din 30 martie 2017, privind privind Calitatea organizării studiilor la ciclul II Masterat în cadrul Facultăţii de Filologie
 3. Hotărârea Senatului din 30 martie 2017, privind Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivului profesoral-didactic în anul 2016 şi aprobarea Planului tematic al cercetărilor pentru anul 2017
 4. Hotărârea Senatului din 30 martie 2017, privind Angajarea în câmpul muncii a cadrelor didactice și științifico-didactice
 5. Hotărârea Senatului din 2 martie 2017, privind Colaborarea Facultății de Psihologie și Psihopedagogie specială cu instituțiile din domeniu – factor al formării profesionale a studenților.
 6. Hotărârea Senatului din 26 ianuarie 2017, privind Dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților Facultății de Științe ale Educației prin stagiile de practică pedagogică.
 7. Hotărârea Senatului din 22 decembrie 2016, privind Sistemul informațional-factor de eficentizare a managementului instituțional.
 8. Hotărârea Senatului din 22 decembrie 2016, privind Activitatea științifică în cadrul proiectelor instituționale.
 • Senate Decisions of the University 2015-2016
 1. Cu privire la Dezvoltarea competenţelor digitale ale studenţilor pedagogi în procesul de formare iniţială.
 2. Cu privire la Parteneriatul facultate-instituţie şcolară în organizarea practicii pedagogice la Facultatea Filologie.
 3. Cu privire la Activitatea ştiinţifică în cadrul proiectelor instituţionale în a. 2015.
 4. Cu privire la Calitatea formării profesionale a studenţilor specialităţii Pedagogie socială.
 5. Cu privire la Calitatea formării profesionale la Facultatea Psihologie şi Psihopedagogie Specială (ciclul I, Licenţă).
 6. Cu privire la Calitatea formării profesionale ta cicluIII (maşter) în cadru! Facultăţii de Arte Plastice şi Design.
 7. Cu privire la Totalurile activităţii ştiinţifice a colectivuluiprofesoral-didactic în anul 2015” şi aprobarea Planului tematic a! cercetărilor pentru anul 2016-2020.
 8. Cu privire la Eficientizarea procesului de învățare a limbilor străine la Facultatea Limbi și Literaturi Străine.