Rectorship

prof. univ., dr. Nicolae Chicuș

prof. univ., dr. Nicolae Chicuș

Rector

Tel: +373 22 24 02 84

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

nicolae.chicus@upsc.md
creangaups@yahoo.com

 

prof. univ., dr. hab. Igor Racu

prof. univ., dr. hab. Igor Racu

Prorector pentru activitatea științifică și relații internaționale

Tel: +373 22 35 85 95

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

igor.racu@upsc.md
iracu64@yahoo.com

conf. univ., dr. Alexandra Barbăneagră

conf. univ., dr. Alexandra Barbăneagră

Prorector  pentru activitatea didactică

Tel: +373 22 35 83 36

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

alexandra.barbaneagra@upsc.md
upsc_studii@yahoo.com

conf. univ., dr. Valentin Cușcă

conf. univ., dr. Valentin Cușcă

Prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă, formare continuă şi activitate financiară

Tel: +373 22 24 07 86

Fax: +373 35 84 15

E-mail:

valentin.cusca@upsc.md
valentin.cusca@gmail.com