Un traseu eficient al studentului de azi spre profesorul de mâine

Manageri, profesori școlari și universitari, masteranzi și absolvenți ai programului de studii Limba și literatura română și engleză (alolingvi) s-au întrunit în Clasa Viitorului pentru a propune un traseu eficient al studentului de azi spre profesorul de mâine. În debutul evenimentului organizatorii, Catedra Limbă și Comunicare a Facultății de Filologie și Istorie, Centrul de Formare Continuă și Clasa Viitorului, au menționat că prin efort comun, pe care trebuie să și-l asume toți actorii implicați în procesul instructiv – educative din RM, vom asigura accesul la o educație relevantă și de calitate, iar promovarea unui dialog constructiv va duce nu doar la identificarea problemelor cu care se confruntă sistemul de învățământ, dar și la găsirea soluțiilor pentru rezolvarea acestora.

         Activitatea s-a realizat  în cadrul Proiectului  „CĂTRE MODELUL UNIVERSITAR EUROPEAN DE ÎNVĂȚARE CONTINUA ÎN MOLDOVA – COMPASS”, ref. Nr. 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, realizat cu susținerea Comisiei Europene în cadrul programului ERASMUS+.

Dna Alexandra Barbăneagră, prorector pentru activitatea didactică,  coordonatorul instituțional al proiectului a vorbit despre  conceptul învățării de parcursul vieții, tendințele internaționale și naționale în ULLL, a familiarizat audienții cu Proiectul COMPASS desfășurat în incinta Universității, scopurile și obiectivele acestuia. În mod special s-a axat pe tipurile de programe ULLL dezvoltate actualmente în instituție.

      A remarcat că educaţia pe tot parcursul vieţii (life long learning) a devenit o prioritate a sistemelor de învăţământ la nivel global. Chiar dacă rolul educaţiei de bază, formale, rămâne esenţial, învăţarea permanentă, împreună cu educaţia nonformală, vin să personalizeze şi să dezvolte aptitudini cât mai aproape de cerinţele pieţei şi societăţii, dar şi priceperea şi sufletul celui care învaţă.

Prioritatea centrală a Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii este să întărească contribuţia adusă de educaţie şi formarea profesională în atingerea obiectivului Lisabona de transformare a UE „în cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de o creştere economică durabilă însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială”, potrivit Comisiei Europene.

            Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelând învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte non-formale şi informale, în special la locul de muncă. Acesta reflectă un concept de învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Oamenii, indiferent de locul de muncă pe care îl au, trebuie să îşi actualizeze cunoştinţele şi competenţele, ca indivizi, cetăţeni şi angajaţi. Acest lucru este esenţial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii globale a cunoaşterii bazată pe tehnologie şi pentru a promova integrarea socială şi participarea la o societate democratică.

Învățarea pe parcursul vieții presupune studiul în cadrul, dar și în afara sistemelor tradiționale de educație și formare. La baza învățării pe parcursul vieții stau 3 concepte:

  • educația formală este oficială și se desfășoară într-o instituție de stat după un program bine determinat;
  • educația informalăreprezintă influenţele spontane sau neorganizate din mediu, familie, grup de prieteni, mass-media etc. asupra individului [9];
  • educația neformală se desfășoară în afara curriculumului oficial, permițând formarea competenţelor, aptitudinilor, cunoştinţelor pe care fiecare le simte mai aproape de suflet și personalizând astfel educația.

În cadrul mesei rotunde, cei peste 40 de participanți din capitală și din raioanele republicii au analizat programele de formare inițială și continuă a cadrelor didactice și au venit cu sugestii, idei valoroase de reactualizare, racordare a acestora la noile cerințe ale curriculumui național, dar și ale societății.

În cadrul panelelor de discuții a fost relevată experiența diverselor instituții din țara noastră și de peste hotarele ei. A fost valoroasă colaborarea universităților din Republica Moldova: UPSC, USARB, UST (cu sediul la Chișinău), US din Comrat.

De asemenea, ai putea dori...