Un nou acord de parteneriat al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”: proiectul „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”

Vizita echipei de proiect din cadrul CE PRO DIDACTICA la UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ” a rezultat semnarea acordului de parteneriat „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a cadrelor didactice”, dar și identificarea spațiilor pentru viitoarele Centre de resurse didactice în educația interculturală, care vor fi dotate și inaugurate cu sprijinul Fundației pentru copii ”Pestalozzi” din Elveția.

 

Dna dr. conf. univ. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, rectorul Universității UPSC „Ion Creangă”, a salutat călduros propunerea CE PRO DIDACTICA, menționând că proiectul se înscrie printre prioritățile manageriale ale noii administrații ale universității și completează, în mod fericit, alte schimbări de calitate aflate în plină desfășurare. Dna prorector, dr. conf. univ. Ludmila ARMAȘU-CANȚÎR și dna coordonator local dr. conf. univ. Larisa SADOVEI, au participat la evenimentul de semnare a Acordului, exprimând aceleași atitudini de sprijin și implicare activă, în numele managerilor, profesorilor și studenților din instituție.

Subliniem importanța crucială a evenimentelor date și sperăm la cooperări intersante, utile și de succes pentru toți actorii educaționali, beneficiari ai proiectului. Or, acordurile semnate prevăd consolidarea capacităţilor cadrelor didactice și manageriale universitare în domeniul EIC, prin organizarea programelor de formare în domeniul planificării strategice și dezvoltării curriculare; asistență în revizuirea curriculumului universitar modular la Didactica disciplinelor de la Facultățile de Științe ale Educației, Istorie și Educație Civică, Limbi și Literaturi Străine din perspectiva EIC; în actualizarea documentelor de dezvoltare strategică și la elaborarea produselor curriculare și a materialelor didactice de predare-învățare-evaluare pentru disciplinele socioumaniste, din perspectiva EIC.

De asemenea, ai putea dori...