Training „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”

Pe data de 20.02.2020, catedra Pedagogia Învățământului Primar a desfășurat un training cu genericul: „Optimizarea procesului de formare a competențelor de proiectare didactică în cadrul programelor de studii în domeniul pedagogiei învățământului primar”. Obiectivele trainingului au vizat:

  • reperarea normativă a procesului de formare la studenți a competențelor de proiectare didactică;
  • analiza dificultăților tipice ale studenților în proiectarea didactică de scurtă durată;
  • propunerea unor modalități eficiente pentru prevenirea și combaterea dificultăților vizate;
  • valorizarea atitudinilor cadrului didactic universitar în contextul centrării pe student.

La training au participat metodiști ai stagiului de practică pedagogică și titulari de curs la didacticile particulare în învățământul primar, reprezentanți ai facultăților Științe ale educației și Informatică, Filologie și istorie, membri ai 4 catedre universitare, specialiști din diverse discipline, toți uniți prin centrarea pe student – viitorul învățător care trebuie format pentru a lucra pe 7 arii curriculare și a preda 10 discipline școlare. Această unire întru viitor și-a găsit reflectarea și în motto-ul trainingului: „A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!” (Henry Ford).

De asemenea, ai putea dori...