Susținerile publice ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

În zilele de 26 și 27 ianuarie 2021 au avut loc susținerile publice ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie.
Masteranzii programelor „Educație lingvistică și comunicare interculturală (ro)” și „Didactica limbii române ca limbă nematernă/ străină”, în prezența Comisiei de examinare, a profesorilor Catedrei Limbă și Comunicare au prezentat rezultatele unor cercetări de actualitate din domeniul Științe ale Educației.
Președintele Comisiei de examinare, dr., conferențiar universitar Lucia Cepraga, a menționat varietatea problemelor abordate, înalta ținută științifică a cercetărilor, prezentările logice și argumentate.
Catedra Limbă și Comunicare aduce sincere felicitări masteranzilor pentru binemeritata înalta apreciere a lucrului realizat și rămâne în speranța unei colaborări frumoase în viitor.
„Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci.” — Steve Jobs

De asemenea, ai putea dori...