Susținerea tezelor de master , Facultatea Arte Plastice și Design

În data de 29-30 ianuarie 2018, în cadrul Facultății Arte Plastice și Design a UPS „Ion Creangă” a avut loc susținerea publică a tezelor de master la programele de studii:
• Pictura de șevalet;
• Management în arte;
• Modelarea artistică a costumului;
• Pedagogia artelor plastice;
• Design grafic;
• Proiectarea artistică a interiorului.
Comisia de evaluare a tezelor de master: președinte – doamna Varvara Buzilă, membri: Ana Simac, Ludmila Mokan-Vozian, Olimpiada Spatari, Cezara Gheorghiță, a apreciat prezentările interactive, partea teoretică, partea practică a tezelor de master, cât și discursurile absolvenților, care au dat dovadă de ample cunoștințe și abilități în domeniul artelor vizuale.
Susținerea tezelor s-a desfășurat în auditoriul 318 a FAPD, unde au fost expuse lucrările practice ale absolvenților. În cadrul manifestării au fost prezentate 6 colecții vestimentare de master ale absolventelor de la specialitatea Modelarea artistică a costumului, coordonatori: Vasile Vozian, Botezatu Nina.
Totodată, a fost prezentat rezultatul muncii semestriale a masterandelor anului I, programul de studii Modelarea artistică a costumului, care au realizat copii vestimentare după costumele istorice, coordonator Vozian Vasile.

De asemenea, ai putea dori...