Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice – Lilia Petriciuc

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice

Candidat: PETRICIUC Lilia

Conducător ştiinţific: Galina Grădinari, dr. în pedagogie, conf. universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 533.01-21-7

Tema tezei: Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar

Specialitatea: 533.01 Pedagogie universitară

Data: 17 mai 2021

Ora: 14.00

 

Local: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, bl. 2, sala Senatului, str. Ion Creangă, 1.

Teza de doctor poate fi consultată la anacip@anacip.md, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca UPS Ion Creangă.

Preşedinte – PATRAȘCU Dumitru, dr. hab. ped., prof. univ.

Secretar ştiinţific – PETRENCO Liuba, dr. în ped., conf. univ.

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma  Google meet, linkul de mai jos:

https://meet.google.com/ban-zscs-fko

 Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată consistă în elaborarea, implementarea și validarea eficienței Modelului tehnologic de dezvoltare a CC prin intermediul textului literar la studenții pedagogi, ca rezultat al stabilirii premiselor pedagogice de optimizare a dezvoltării holistice a competenței de comunicare în engleză în cadrul formal, cu considerarea parametrilor intervenției pedagogice, a principiilor metodologice și valorificarea sistemului de activități didactice de explorare a textului literar.
  2. Conţinutul de bază al tezei include: 1. Sintetizarea evoluției constructului competență de comunicare cu clarificarea repercusiunilor sale în didactica limbii engleze; 2. Stabilirea parametrilor intervenției pedagogice în valorificarea potențialului formativ al textului literar la orele de limba engleză din perspectiva dezvoltării competenței de comunicare; 3. Clarficiarea premiselor pedagogice și identificarea principiilor metodologice ce fundamentează dezvoltarea competenței de comunicare prin intermediul textului literar; 4. Identificarea oportunităților metodologice de valorificare a TL din perspectiva dezvoltării CC la studenții pedagogi; 5. Elaborarea, implementarea și validarea experimentală a Modelului tehnologic de dezvoltare a competenței de comunicare prin intermediul textului literar și a curriculumuului integrat; 7. Analiza rezultatelor obținute pe cale experimentală, emiterea concluziilor și a recomandărilor precum și identificarea de noi piste de cercetare.
  3. Principalele rezultate sunt formulate în următoarele teze: 1. Dezvoltarea competenței de comunicare este incompletă în cazul abordării unui singur gen de input, reflectat în textele informativ-expozitive, care promovează un singur stil lingvistic, privându-i pe studenți de posibilitatea de a explora alte genuri și varietăți specifice limbii engleze, de a experimenta cu multitudinea de sensuri ce poate fi desprinsă din figuri de stil, asigurându-se astfel un echilibru sănătos între lectura eferentă și cea estetică. 2. Textul literar garantează abordarea eficientă a tuturor componentelor competenței de comunicare și a abilităților de gândire critică prin centrarea activității didactice pe beneficiarii acesteia. 3. Valorificarea textului literar ca resursă didactică la orele de LES produce beneficii multidimensionale studenților pedagogi la nivel lingvistic, sociocultural, atitudinal-valoric, contribuind la transformarea lor în persona culta.

 

De asemenea, ai putea dori...