Susținerea publică ale tezelor de masterat, organizate în cadrul Facultății de Filologie și Istorie

Pe data de 29 ianuarie 2021 a avut loc susținerea publică ale tezelor de masterat, organizată în cadrul Facultății de Filologie și Istorie. Masteranzii programei „ Didactica disciplinelor istorice” au prezentat rezultatele unor cercetări de actualitate din domeniul Științe ale Educației.

Președintele Comisiei de examinare, dr.,hab.prof. universitar Viorica Andrițchi, a menționat varietatea problemelor abordate, înalta ținută științifică a cercetărilor, prezentările logice și argumentate. În rolul de angajator în comisia de stat a fost prezentă discipola masteratului dat, directorul adjunct al Centrului de Exelență în Industria ușoară doamna Angela Iașcov.

Catedra Istorie și Geografie aduce sincere felicitări masteranzilor pentru binemeritata înalta apreciere a lucrului realizat și rămâne în speranța unei colaborări frumoase în viitor.

De asemenea, ai putea dori...