Succesele se nasc în colaborări

Una din cele mai vechi și prestigioase universități din România – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – a împlinit 160 de ani de la înființare.

Fondată la 26 octombrie  (7 noiembrie, stil nou) 1860, Universitatea este o instituție de învățământ superior cu tradiție și în același timp o Universitate modernă, care, prin realizările înfăptuite în plan educațional și științific, a obținut recunoaștere atât pe plan național, cât și internațional.

Universitatea este un partener fidel. Între instituțiile noastre s-au stabilit relații strânse de colaborare. Cu profesorii de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman”, care împlinește 115 ani de la fondare, au fost realizate mai multe activități și proiecte în comun.

În cadrul activităților dedicate jubileului Universității, la 30 octombrie 2020, s-a desfășurat cea de-a IX-a ediție a Simpozionului Internațional LECTURI STUDENŢEŞTI, orgnizat de către Catedra de Slavistică „Petru Caraman” a Universităţii „Al.I. Cuza” în parteneriat cu universitățile din Kazahstan, Belarus, Republica Moldova, Rusia, Azerbaijan. Simpozionul are scopul de a susţine, dezvolta şi promova cercetarea ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor din diferite universităţi ale lumii. La lucrările simpozionului au participat, în diferite intervale orare, 67 de studenți și masteranzi, iar lucrări în plen au prezentat 21 de participanți: 2 doctoranzi și 3 masteranzi de la Universitatea din Cerepoveț (Rusia), 3 masteranzi de la Universitatea „Francisko Skorina” din Gomel (Belarus), 3 masteranzi și 2 studenți de la Universitatea „Lev Gumiliov” din Nur Sultan (Kazahstan), 2 studenți de la Universitatea din Smolensk (Rusia), 2 masteranzi de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași (România). 2 studenți și 2 masteranzi de la Facultatea de Filologie și Istorie a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au participat cu comunicări substanțiale:

  1. Irina Patrașco, masterandă, anul II, programul de studii Didactica limbii ruse ca limbă nematernă/străină – Использование фразеологических единиц при обучении русскому языку как иностранному;
  2. Svetlana Basistîi, masterandă, anul II, programul de studii Educația lingvistică și comunicare interculturală – Рассказы А.П. Чехова в школьном изучении;
  3. Vladimir Denisencov, student la anul IV, programul de studii Limba și literatura rusă/engleză – Переосмысление «Притчи о блудном сыне» в русской литературе XIX века;
  4. Inna Suruceanu, studentă la anul II, programul de studii Limba și literatura rusă –  «Война и мир» и немецкая литература XX века.

Dialogul interdisciplinar desfășurat într-un spațiu online multicultural și multilingv a unit într-un tot comunicări din domeniile: lingvistică, literatură, psihologie, istorie, sociologie. FELICITĂRI TUTUROR pentru înalta ținuta academică a manifestării.

Aducem sincere mulțumiri colegilor de la Catedra de Slavistică „Petru Caraman” pentru colaborare și personal Dnei Ludmila Bejenaru, dr. hab., prof. univ., promotorul Simpozionului internațional LECTURI STUDENŢEŞTI, pentru sprijinul și promovarea Facultății și Universității pe plan internațional. Vă dorim prosperitate, planuri grandioase, realizări frumoase și să duceți în continuare faima Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

De asemenea, ai putea dori...