Center for Information Technologies

[fruitful_tabs type="vertical" width="100%" align="right" ]
[fruitful_tab title="Despre centru"]

Centrul Tehnologii Informaţionale (CTI) urmăreşte asigurarea cât mai extinsă, accesibilă şi eficientă a facilităţilor şi serviciilor IT pentru toţi utilizatorii din cadrul universităţii (studenţi, cadre didactice, personal administrativ) în vederea asistării electronice a activităţii acestora în cadrul universităţii şi în acord cu obiectivele fiecărei categorii de utilizatori. 

Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” are în dotare peste 500 de calculatoare, 6 servere fizice și 10 mașini virtuale, cca 100 imprimante, utilaj de rețea cisco și echipamente multimedia. În cadrul UPSC, funcționează un Centru de videoconferințe, dotat cu sistem performant de comunicații. Toate calculatoarele sunt conectate la rețeaua universității, rețea care cuprinde toate structurile: rectorat, serviciile administrative, Școala doctorală, decanatele, catedrele, biblioteca, sălile cu calculatoare , căminele etc.

Reţeaua universității se află în continuă dezvoltare pentru a face faţă noilor cerinţe tehnologice. În prezent, viteza de acces la Internet este de 1 Gbps. Toate blocurile de studii, precum şi căminele studenţeşti, sunt conectate la Internet. Aria de acoperire a zonelor Wi-Fi cuprinde holurile blocurilor de studii, rectorat, biblioteca, sălile de lectură.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Misiune și obiective"]

Misiune și obiective

  • asigurarea funcționării sistemelor informatice pentru facilitarea proceselor de prelucrare a informațiilor necesare cadrelor didactice și a persoanelor cu funcție de conducere, în scopul creșterii randamentului și eficienței activităților efectuate;
  • instalarea programelor de facilitare și prelucrare a informațiilor pe sistemele informatice utilizate și aplicarea lor în domeniul didactic;
  • automatizarea activităţilor specifice managementului universitar;
  • asigurarea unui acces liber la serviciile de comunicare moderne prin conexiunile de internet pentru cadrele didactice, studenți etc., inclusiv prin modernizarea noilor posibilități oferite de rețeaua universității;
  • promovarea utilizării tehnologiilor informaționale în domeniul cercetării și prelucrării informațiilor pentru fiecare specializare în parte;
  • modernizarea şi extinderea reţelei locale de calculatoare;
  • menţinerea în stare funcţională a tehnicii de calcul.

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Acte normative"]

[/fruitful_tab]

[fruitful_tab title="Contacte"]

Contacte:

Șeful centrului - Cecan Roman

blocul 5, aula 41

telefon : 022358002

[/fruitful_tab]

[/fruitful_tabs]

Contacte:
Șeful centrului - Cecan Roman
blocul 5, aula 41
telefon : 022358002