Despre Facultate

Facultatea ARTE PLASTICE ȘI DESIGN (arte.upsc.md)

Despre Facultate
Facultatea de Arte Plastice și Design

Facultatea de Arte Plastice și Design, fondată în anul 1979, este prima și unica facultate care pregătește cadre didactice pentru învățământul artistic din Republica Moldova.

Constituită ca un centru al educației artistico-plastice și cercetare în domeniul artei, Facultatea Arte Plastice și Design deține astăzi poziția de lider și coordonator în domeniul învățământului artistic din țară, având misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare într-un spectru larg de specialități și specializări în domeniile generale Arte plastice și Științe ale educației.

Oferta educațională a Facultății de Arte Plastice și Design cuprinde cele trei trepte ale studiilor superioare: licență, masterat, doctorat. Pentru ciclul I – licență – facultatea propune șapte specialități, care oferă tinerilor un teren vast de formare profesională inițială și afirmare în domeniul pedagogiei artelor sau al creației artistice. Pentru programul studiilor de licență, facultatea organizează și studii la învățământ cu frecvență redusă, la specialitățile:

Arte plastice și Educație tehnologică, cu termenul de studii 5 ani.

Studiile de master oferă posibilitatea aprofundării a competențelor în funcție de specializare și șansa de a realiza o carieră de succes în domeniile didactic, științific sau de a aspira la funcții administrative, manageriale.

Pentru această treaptă sunt propuse opt specializări, care asigură o continuitate a specialităților de la ciclul I, licență, dar oferă și o perspectivă interdisciplinară asupra diferitor domenii ale artelor vizuale; o deschidere amplă față de tendințele actuale în creație, comunicarea și educația artistică. Titlul obținut la finele studiilor – master în arte, master în științe ale educației – permite urmarea studiilor la ciclul III, doctorat.

Un rol important în eficientizarea procesului de formare profesională continuă revine cursurilor de formare continuă în domeniul Arte plastice și Educație tehnologică, realizate la facultate.